Deze bijeenkomst is al geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginawerksessies

Werksessie lerende praktijk

We delen en verdiepen slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals uit verschillende organisaties en functies, waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de praktijk.
Na de sessie zorgen we voor een gezamenlijke lunch.

Thema: tijd nemen en tijd krijgen

over de tijd nemen en krijgen voor een klant, en voor jezelf om te leren en ontwikkelen.

In veel complexe casussen speelt tijdsdruk en caseload een grote rol. Hoe bepaal je of een klant veel of weinig van jouw tijd nodig heeft? En als een als een klant meer tijd vraagt dan ervoor staat, hoe zorg je dan dat je de ruimte krijgt om te doen wat je nodig vindt.

Voorbereidingsopdracht : bereid een casus voor waarin het niet goed ging als gevolg van een gebrek aan tijd

voor wie

Ben je professional in Amsterdam en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je op en meld je aan voor deze werksessie.