Deze bijeenkomst is al geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginawerksessies

Werksessie lerende praktijk

We delen en verdiepen slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals uit verschillende organisaties en functies, waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.
Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de praktijk. Na de sessie zorgen we voor een gezamenlijke lunch.

thema: van probleem naar perspectief
over de focus houden op het doel en perspectief van de klant

In veel complexe casussen zagen we dat klant en begeleider snel de focus leggen op de problemen. Maar vaak is juist veel energie te putten uit hetgeen dat wel goed gaat. Hoe kan je samen een perspectief schetsen voor langere termijn, waar het aangaan van de vraagstukken een onderdeel van is.

Voorbereidingsopdracht : bereid een casus voor waarin het niet goed ging als gevolg van een verkeerde focus

voor wie

Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je op en meld je aan voor deze werksessie.