Deze bijeenkomst is al geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaoverig

Kennissessie ‘Meedoen Werkt’ stadsdeel West

Op dinsdag 2 juli is de kennissessie ‘Meedoen Werkt’ in stadsdeel West. Deze sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel West om jou als professional inzicht te geven in de route en regelgeving rondom de toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

Programma

Je bent van harte welkom tussen 9.00 tot 9.30 uur voor inloop en koffie.
Het programma start om 9.30 uur:

9.30 uur Opening en welkom
Corine van de Burgt (De Omslag) en Brigit Nieuwburg (De Regenboog Groep)

9.40 uur Activering in de wijk
Hoe werkt het team activering in de wijk? Door klantmanager Victor Ruhlmann het activeringsteam in West (WPI)

10.00 uur Van dagbesteding naar (sociaal) werk
Uitleg over Wmo-dagbesteding en toeleiding naar werk, door Bas de Groot (De Regenboog Groep)

10.30 uur Van participatie naar beschut werk
Hoe begeleidt WPI in het kader van de Participatiewet mensen naar beschut werk en werken naar loonwaarde? Door Michel Pot en Ingrid Klopper (WPI)

11.00 uur Dagbesteding in een sociale firma
Ervaringen met dagbesteding binnen een sociale firma, door Thomas Termijtelen (Roads)

11.20 uur Betaald aan het werk in een sociale firma
Het traject, regelingen en inzichten, door David Jansen (Milieuwerk)

Om 11.45 uur sluiten we af.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel West.
Er zijn ruim 80 plaatsen dus iedereen is van harte welkom! Meld je direct aan.

Organisatie
Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel West doen we dat in samenwerking met stadsdeel West en Wijkzorg Alliantie West.