Deze bijeenkomst is al geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaoverig

Kennissessie ‘Meedoen Werkt’ stadsdeel Zuid

Update

In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten alle georganiseerde bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen met meer dan 5 personen tot en met 6 april 2020 uit te stellen of te annuleren. Dat betekent dat de kennissessie Meedoen Werkt van 26 maart aanstaande geen doorgang zal vinden.
We zullen u informeren wanneer deze sessie opnieuw wordt georganiseerd.

——————————-

Op donderdag 26 maart is de kennissessie ‘Meedoen Werkt’ in stadsdeel Zuid. Deze sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel Zuid om jou als professional inzicht te geven in de route en regelgeving rondom de toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

Programma

Je bent van harte welkom tussen 9.00 tot 9.30 uur voor inloop en koffie.

Het programma start om 9.30 uur:

9.30 uur Opening en welkom
Corine van de Burgt (De Omslag), Brigit Nieuwburg (De Regenboog Groep), Carla Schröder (Wijkzorg Alliantie Zuid)

9.40 uur Activering in de wijk
Hoe werkt het team activering in de wijk? Marcus Jacobs, participatie-adviseur.
Team activering nu en in de nabije toekomst. Stefan Feiter, manager activeringsteam Zuid (WPI).
Initiatieven in stadsdeel Zuid. Wouter Plaatsman (PuurZuid).

9.50 uur GGZ in de Wijk
Samenwerkingsverbanden en outreachend werken.
Moni Hanasbei (Dynamo) en Karin Petersen (GGZ inGeest).

10.00 uur Van dagbesteding naar (sociaal) werk
Over Wmo-dagbesteding en toeleiding naar werk.
Bas de Groot (De Regenboog Groep).

10.30 uur Van participatie naar beschut werk
Hoe begeleidt WPI mensen naar beschut werk en werken naar loonwaarde?
Petty Douglas (WPI).

11.00 uur Dagbesteding en werk in een sociale firma
Ervaringen met dagbesteding binnen de sociale firma Iambe.
Marike Brekelmans en Gregory (Iambe).

11.20 uur Betaald aan het werk bij een sociale firma
Maaike Landman en Patricia Bakker (Sign Language Bar van Ctalents).

11.45 uur Afsluiting

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, behandelaren, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Zuid.
Er zijn ruim 80 plaatsen dus iedereen is van harte welkom! Meld je direct aan.

Organisatie
Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel Zuid doen we dat in samenwerking met stadsdeel Zuid en Wijkzorg Alliantie Zuid.