Deze bijeenkomst is al geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaoverig

Online kennissessie ‘Meedoen Werkt’ stadsdeel Zuid

Op dinsdag 23 juni vindt de online kennissessie ‘Meedoen Werkt’ voor stadsdeel Zuid plaats. Deze digitale sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel Zuid om jou als professional inzicht te geven in de route en regelgeving rondom de toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

Programma

Je bent van harte welkom tussen 09.50 tot 10.00 uur om in te loggen via Zoom.

Het programma start om 10.00 uur:

10.00 uur Opening en welkom
Door Corine van de Burgt (De Omslag) en Carla Schröder (Wijkzorg Alliantie Zuid)

10.10 uur GGZ in de Wijk
Samenwerkingsverbanden en outreachend werken.
Door Karin Petersen (GGZ inGeest).

10.25 uur Van dagbesteding naar (sociaal) werk
Over Wmo-dagbesteding en toeleiding naar werk.
Bas de Groot (De Regenboog Groep).

10.40 uur Van participatie naar beschut werk
Hoe begeleidt WPI mensen naar beschut werk en werken naar loonwaarde?
Patty Douglas (WPI).

11.05 uur Dagbesteding en werk in een sociale firma
Ervaringen met dagbesteding binnen de sociale firma Iambe.
Marike Brekelmans en Gregory Knoppel (Iambe).

11.20 uur Mogelijkheid tot vragen

11.30 uur Afsluiting

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, behandelaren, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Zuid.
Iedereen is van harte welkom! Meld je direct aan. Na je aanmelding zal je een week van tevoren een de Zoom-link ontvangen.

Hoe werkt Zoom?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaand aan de kennissessie ontvang je een uitnodiging met link voor de bijeenkomst en instructies hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet.

Organisatie
Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel Zuid doen we dat in samenwerking met Wijkzorg Alliantie Zuid.