beleid voor maatwerk

Een verschuiving van het perspectief in de samenleving leidt tot nieuw beleid.

ontwikkelingen in de verzorgingsstaat

Van iedereen heeft recht op zorg naar
iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Welke kansen biedt dit?

lees meer

van nationaal naar lokaal

Als participatieprofessional neem je een
sleutelpositie in; de verschuiving van nationale zorg naar lokale participatie.

lees meer

participatie in de gemeente amsterdam

Hoe geeft Amsterdam vorm aan de wettelijke verantwoordelijkheden rond participatie? En wat kun jij ermee?

lees meer

beleid maken met de praktijk

De verbinding tussen beleid en praktijk is belangrijk. Hoe voorkomen we dat beleid van de tekentafel komt in plaats van uit ervaring?

lees meer

van probleem naar perspectief

Maatwerk vraagt om een ander uitgangspunt: de kanteling van probleem naar perspectief

lees meer

meer ruimte in je rol

Ruimte en vrijheid nemen binnen de nieuwe
(of oude) wet- en regelgeving. Zo doe je dat!

lees meer