actueel

de laatste twitter posts

Alles over wonen

Amsterdam heeft met een ‘woonwaaier’ alles in beeld, wat je kunt doen om mensen te helpen bij een passende woonplek. Betaalbaar, leefbaar,
tijdelijk of vast.

lees meer

onderzoek: legitimeer maatwerk

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van Publieke Waarden naar maatwerk voor mensen met een stapeling van problemen.

lees meer

jeugdzorg-regels schrappen

Het Actie Leer Netwerk organiseert vanuit het programma Ontregel de Zorg (VWS) ‘schrapdagen’ om van onnodige en tegenstrijdige regels in de Jeugdzorg af te komen.

lees meer

verdiep je in schuldhulpverlening

Kennisbundel Schuldhulpverlening is een actuele site met veel informatie. De kennisbundel geeft je inzichten in de regelgeving rondom schuldhulpverlening, maar ook leidraden en achtergrondinformatie. Ga eens kijken

agenda van het sociaal werk

Deel in de nieuwe ontwikkelingen, en uitdagingen in het sociaal werk tijdens de bijeenkomst De agenda van het sociaal werk op 14 november in Utrecht. Aanmelden kan hier .

stilstand is geen achteruitgang

Een pas op de plaats is zelden het doel van beleid, terwijl ‘productieve participatie’ niet altijd positief is – Sociale Vraagstukken

lees meer

beleid is geen realiteit

Professionals hebben het gevoel dat ze hun werk niet goed kunnen uitvoeren, en burgers kunnen hun weg niet vinden in alle regels. Oftewel, het beleid sluit niet aan bij de realiteit volgens Herman Tjeenk Willink.

lees meer

dweilen met de kraan open

Over de jeugdzorg, behoefte aan menselijke ondersteuning en minder energie- en tijdrovende systemen.

lees meer

verhuizen om wél hulp te krijgen?

Mooi diepte artikel van De Groene Amsterdammer over ervaringen met gemeentelijk Wmo-beleid, en de weg naar rechtsgelijk maatwerk, de decentralisaties en bezuinigingen.

groter budget niet genoeg voor de jeudgzorg

Minder bureaucratie en meer ruimte voor de mens en de professional is nodig, zo stelt de sector zelf.
Lees hier het artikel in Trouw.