blijf op de hoogte van wat er speelt!

Work First!

Als professional ondersteun je mensen bij participatie. Work First is een trainingsprogramma dat je daarbij gaat helpen.

lees meer

Week van de participatie 13 t/m 16 juni 2022

In de Week van de participatie vieren we dat we weer live bij elkaar op bezoek kunnen. We delen kennis op locatie en kijken bij elkaar naar de praktijk in de wijk. Per stadsdeel organiseren we op 1 ochtend de kans om op locatie te kijken en te leren wat er geboden wordt.

lees meer

twitter

armoede interventies en buurtteams

Vanaf 2021 wordt vanuit buurtteams in Amsterdam ondersteuning gegeven bij armoede en schulden. Om te bespreken hoe dit eruit gaat zien organiseerde de Vrijwilligersacademie en De Omslag dit speciale webinar over armoede interventies en buurtteams.

stadgesprek: zeggenschap, organiseer je dat?

Hoe kunnen Amsterdammers en wijkprofessionals samen met de gemeente de stad vormgeven?

lees meer

de agenda van het sociaal werk? Maak lawaai!

Als het beleid de figuurlijke roep om verandering vanuit professionals niet hoort, misschien is er dan letterlijk lawaai nodig.

lees meer

delen in kennis: de toeleiding naar werk in Nieuw-West

Inzichten en uitdagingen tijdens de kennissessie ‘Meedoen Werkt’ in Amsterdam Nieuw-West

lees meer

(van) netwerken kan je leren

Een terugblik op de laatste werksessie ‘lerende praktijk’ van dit jaar: je kan het niet alleen!

lees meer

voorkom willekeur, formuleer een visie

Maatwerk vraagt om samenwerking. Daarom is het belangrijk om als gemeente één overkoepelende visie te formuleren om willekeur te voorkomen.

lees meer

het resultaat van de werksessies

‘Waarom zijn er niet meer collega’s mee? Zou echt goed zijn!’

lees meer

strijden tegen regeldruk

Loskomen van systemen en regels is lastig voor professionals, maar juist in hen schuilt ook de kracht om die regeldruk te veranderen.

lees meer

alles over wonen

Amsterdam heeft met een ‘woonwaaier’ alles in beeld, wat je kunt doen om mensen te helpen bij een passende woonplek. Betaalbaar, leefbaar,
tijdelijk of vast.

lees meer

onbeperkt meedoen!

Eerste uitgave van het nieuwe tijdschrift van het ministerie VWS genaamd Onbeperkt Meedoen! waarin ervaringsdeskundigen met een beperking aan het woord komen.

onderzoek: legitimeer maatwerk

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van Publieke Waarden naar maatwerk voor mensen met een stapeling van problemen.

lees meer

jeugdzorg-regels schrappen

Het Actie Leer Netwerk organiseert vanuit het programma Ontregel de Zorg (VWS) ‘schrapdagen’ om van onnodige en tegenstrijdige regels in de Jeugdzorg af te komen.

lees meer

verdiep je in schuldhulpverlening

Kennisbundel Schuldhulpverlening is een actuele site met veel informatie. De kennisbundel geeft je inzichten in de regelgeving rondom schuldhulpverlening, maar ook leidraden en achtergrondinformatie. Ga eens kijken

agenda van het sociaal werk

Deel in de nieuwe ontwikkelingen, en uitdagingen in het sociaal werk tijdens de bijeenkomst De agenda van het sociaal werk op 14 november in Utrecht. Aanmelden kan hier .

stilstand is geen achteruitgang

Een pas op de plaats is zelden het doel van beleid, terwijl ‘productieve participatie’ niet altijd positief is – Sociale Vraagstukken

lees meer

beleid is geen realiteit

Professionals hebben het gevoel dat ze hun werk niet goed kunnen uitvoeren, en burgers kunnen hun weg niet vinden in alle regels. Oftewel, het beleid sluit niet aan bij de realiteit volgens Herman Tjeenk Willink.

lees meer

dweilen met de kraan open

Over de jeugdzorg, behoefte aan menselijke ondersteuning en minder energie- en tijdrovende systemen.

lees meer

verhuizen om wél hulp te krijgen?

Mooi diepte artikel van De Groene Amsterdammer over ervaringen met gemeentelijk Wmo-beleid, en de weg naar rechtsgelijk maatwerk, de decentralisaties en bezuinigingen.

groter budget niet genoeg voor de jeudgzorg

Minder bureaucratie en meer ruimte voor de mens en de professional is nodig, zo stelt de sector zelf.
Lees hier het artikel in Trouw.