onderzoek: legitimeer maatwerk

Uitkomsten van het onderzoek door Harry Kruiter en Floor Kellerman van Publieke Waarden naar maatwerk voor mensen met ‘stapelings-problematiek’ zijn duidelijk. Specifieke maatwerk-regelingen zijn te legitimeren wanneer deze uitsluiting voorkomen!

Het onderzoek van Publieke Waarden legt de moeilijkheden rondom stapelingsproblematiek uit. Mensen met meerdere problemen die beleidsmatig onder verschillende wetten en domeinen vallen, lopen vaak nog een oplossing op maat mis. Tegenstrijdige wet- en regelgeving maakt maatwerk lastig.

Professionals durven specifieke maatwerkoplossingen niet te legitimeren stelt het onderzoek, vanwege deze regels, maar ook een verwachting van hoge kosten van beide tijd en geld. Maar, stellen de onderzoekers, professionals moeten niet vanuit de regels, maar de mens denken en hier meer legitimiteit in vinden: maatwerk kan juist kosten schelen en voorkomt uitsluiting.

Geen zin om te lezen? Luister hier de podcast van Publieke Waarden waarin de auteurs uitsluitingsmechanismen in het sociaal werk nog verder bespreken.