jeugdzorg-regels schrappen

Het Actie Leer Netwerk organiseert vanuit het programma Ontregel de Zorg (VWS) schrapdagen om van onnodige en tegenstrijdige regels in de Jeugdzorg af te komen.

Via deze schrapdagen kan de praktijk meer controle krijgen op het systeem van regels en beleid, en ervoor waken dat de ondersteuning van een kind voorop blijft staan. Er worden meerdere dagen met een groep van professionals georganiseerd, die uiteindelijk hun aanpassingen aan beleidsmakers gaan presenteren. Belangrijk om te blijven volgen dus!

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Dat doen ze onder andere door goede voorbeelden te verzamelen en deze actief te verspreiden.

Lees hier meer over de uitkomsten tot nu toe.