beleid is geen realiteit

“Het beeld dat beleidsbepalers en financiers hebben van patiënten, cliënten en leerlingen komt vaak niet overeen met de werkelijkheid” – Een interview met Herman Tjeenk Willink in Binnenlands Bestuur.

Volgens Tjeenk Willink staat de geloofwaardigheid van de overheid onder druk met de nieuwe decentralisaties en bezuinigingen in de zorg. Dit stelt voormalig vice-president van de Raad van State in een interview in het Binnenlands Bestuur. Professionals hebben het gevoel dat ze hun werk niet goed kunnen uitvoeren, en burgers kunnen hun weg niet vinden in alle regels. Oftewel, het beleid sluit niet aan bij de realiteit.
Volgens Tjeenk Willink is er daarom een gezamenlijke druk nodig van buitenaf om dit beleid te laten aansluiten. Niet alleen van adviseurs moeten zich kritisch opstellen tegenover beleid, maar juist ook van de praktijk: de professionals en ervaringsdeskundigen.

Lees hier meer over deze kritische houding.