Week van de participatie 26 t/m 29 juni 2023

Een leven lang leren

Het mag duidelijk zijn dat een leven lang leren alleen kan als je daartoe de kans krijgt. We willen participatie versterken deze keer door een spotlicht te zetten op ontwikkelen, werken en leren in de praktijk.

door te investeren in mensen

In Amsterdam en in Nederland zijn heel veel mensen en organisaties bezig met het maken van deze kansen. Dat doen ze in sociale ondernemingen die investeren in mensen. Dat doen de scholen door te investeren in praktijk leren. En dat doen gemeente en organisaties die zich bezighouden met participatie door te investeren in mensen die wel een kans kunnen gebruiken.

en door samenwerking kansen te bieden

Als je een leven lang leren we organiseren zullen we drempels weg moeten halen, soms anders durven kijken en vooral samenwerken. Samenwerken tussen ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, professionals en volwassenen onderwijs, maar ook ondernemers en ondernemingen. Die vanuit werk en welbegrepen eigenbelang investeren in hun medewerkers.

Een rijk programma

In de Week van de Participatie 2023 hebben een mooi programma samengesteld waarin alle vormen van leren en investeren in mensen aan de orde komen. Doe mee en leer anders te kijken.

Week van participatie van 26 juni tot en met 29 juni 2023.

Houd de website in de gaten: participatiegids.nl/week van de participatie