Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaoverig

Masterclass: Hulp bij financiële zorgen dichtbij

Buurtteams en hulp bij financiële zorgen dichtbij?

Update 29-6: de inschrijvingen voor de masterclass is vol en gesloten.Vanaf 2021 wordt in Amsterdam ondersteuning gegeven vanuit Buurtteams. Verschillende zorg- of welzijnsorganisaties gaan samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit de buurt de bewoners ondersteunen.

We zijn benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En in het bijzonder, wat kunnen we verwachten van de ondersteuning op het gebied van armoede en/of schulden?
Stichting De Omslag en De Vrijwilligersacademie hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op deze vraag een antwoord te gaan zoeken in de vorm van een masterclass.

Buurtteams en hulp bij financiële zorgen dichtbij?
Hierover gaan we in deze masterclass in gesprek met Roeland van Geuns, lector Armoede interventies bij de Hogeschool van Amsterdam. Samen met een panel van betrokken mensen uit politiek, aanjagers en vrijwilligers uit de Verbondsteams (de voorlopers van buurtteams) gaan we op zoek naar de antwoorden maar ook naar de vragen die nog gesteld moeten worden in de gemeente Amsterdam.

We combineren zo de kennis van Roeland van Geuns uit onderzoek met de ervaringen uit de praktijk. En natuurlijk kijken we daarbij ook naar de gevolgen van Corona en de lockdown. Hamvraag: ervaren bewoners tijdige en passende (financiële) hulp en zorg dichtbij?

Over de master
Roeland van Geuns is lector Armoede interventies bij de Hogeschool van Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord met expertise over onder andere armoedebestrijding, schuldhulpverlening. Roeland is per 1 april 2012 ook lector Armoede Interventies bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan het college ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Tijdsinvestering
1 uur en 15 minuten

Trainingsmateriaal
nvt

Certificaat van deelname
nvt