« vorige paginaweek van de participatie

meetellen onderzoekt participatiemissers

Last minute

Voor wie het echt wil weten! Het team van Meetellen legt je uit hoe zij met onderzoek antwoord bieden op de grootste participatie missers. Met gedurfde stellingen en rollenspel van de ervaringsdeskundig onderzoekers zelf.

Ben je bereid om een les te leren van onze ervaringsdeskundige onderzoekers? Een goede blik in de spiegel te werpen als professional of vrijwilliger? Dan moet je bij deze workshop zijn.

Meetellen in Amsterdam is de crème de la crème op het gebied van ervaringsdeskundig onderzoek in het sociale domein. In deze workshop word je meegenomen in de meest voorkomende participatiemissers die onze teamleden moesten doorstaan met professionals. Deze misgrepen worden uitgespeeld door henzelf. Aan jou de taak de flaters op te sporen in deze ‘cases’.

We zullen vervolgens kijken naar de succesvolle elementen van participatie. We wisselen ervaringen uit sluiten af met een discussie over de kracht van participatief onderzoek is. Schrijf je in als je het echt wilt horen!

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met langdurig werkloos zijn, psychische of lichamelijke problemen, schulden of eenzaamheid.
Meetellen laat door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de stem van deze mensen aan de gemeente en organisaties horen. Voor wie het echt wil weten dus.

https://amsterdam.meetellen.nl/home