Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaweek van de participatie

vragenvuur over beschut werk

Wat is dat nou precies, Beschut Werk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen experts het eens goed uit. Daarnaast verduidelijken ze de aanmeldroute èn beantwoorden ze echt al je vragen.

Als iemand een arbeidsbeperking heeft, kan je begeleiding krijgen bij het vinden van werk en bij het werk zelf. Een werkgever kan iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen met loonkostensubsidie. Een jobcoach kijkt hoeveel tijd en begeleiding iemand nodig heeft en vergelijkt dat met iemand die geen arbeidsbeperking heeft. Dit verschil wordt in geld uitgedrukt en aan de werkgever gegeven. Beschut werk gaat uit van wat iemand kan en houdt rekening met iemands behoefte aan begeleiding.
Tijdens deze presentatie komt ook de sociale firma Iambe aan het woord. Iambe is een biologische bakkerij en sociale firma. Ze bieden zowel dagbesteding als betaald werk. Inmiddels zijn er twee mensen vanuit dagbesteding doorgestroomd naar betaald werk via de Beschut werk regeling.

https://www.beschutaandebak.nl/documenten/videos/2017/08/08/beschut-werk-gregory