vraagmij.amsterdam

VraagMij Amsterdam helpt participatieprofessionals elkaar te vinden en kennis rondom participatievraagstukken te delen. Niet meer via een omweg, maar via direct collegiaal contact!

lees meer

actueel

Wat speelt er de komende tijd rondom participatie? Zijn er veranderingen gaande?

lees meer

amsterdams sociaal domein online

Alle informatie voor professionals in het sociale domein staat centraal op één plek online.

lees meer

bronnen

Naast kennis en expertise vanuit het veld, zijn er voor de achtergrondartikelen meerdere (wetenschappelijke) bronnen gebruikt. Je kunt ze er hier op naslaan.

lees meer

meer over de professional

Wat wordt er in het land gezegd en verwacht van beroepskrachten in de participatie business?

lees meer

meer over die participatiesamenleving

Links naar achtergrond, debat en beleid.

lees meer

deze website

Alle bevindingen uit het actieonderzoek De Groene Golf. Lees meer over de achtergrond en het ‘waarom’ van deze website.

lees meer