beleid voor maatwerk

Een verschuiving van het perspectief in de samenleving leidt tot nieuw beleid.

ontwikkelingen in de verzorgingsstaat

Van iedereen heeft recht op zorg naar
iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Welke kansen biedt dit?

lees meer

van nationaal naar lokaal

Als participatieprofessional neem je een
sleutelpositie in; de verschuiving van nationale zorg naar lokale participatie.

lees meer

beleid maken met de praktijk

De verbinding tussen beleid en praktijk is belangrijk. Hoe voorkomen we dat beleid van de tekentafel komt in plaats van uit ervaring?

lees meer

participatie in de gemeente amsterdam

Hoe geeft Amsterdam vorm aan de wettelijke verantwoordelijkheden rond participatie? En wat kun jij ermee?

lees meer

methoden voor maatwerk

Soms kan wet- en regelgeving het toepassen van maatwerk in de weg zitten. Welke methoden bieden uitkomst?

maatwerk manieren

Maatwerk is gemakkelijk gezegd.
Hoe dan?

lees meer

ander perspectief nemen

Wat doe je als te maken krijgt met een ingewikkelde casus waarbij je niet zo snel weet hoe je iemand kunt helpen?

lees meer

van probleem naar perspectief

Maatwerk vraagt om een ander uitgangspunt: de kanteling van probleem naar perspectief

lees meer

omgekeerde toets

De omgekeerde toets: eerst op zoek naar het doel en de kernwaarden, pas daarna naar de specifieke regels en kaders van de wet.

lees meer

lerende praktijk

Samen met andere vakmensen aan casussen werken en tot nieuwe inzichten komen. Dat is de lerende praktijk.

lees meer

meer ruimte in je rol

Ruimte en vrijheid nemen binnen de nieuwe
(of oude) wet- en regelgeving. Zo doe je dat!

lees meer

vraagmij

Een persoonsgerichte aanpak vraagt om meer samenwerken. Maar hoe vind je eigenlijk de juiste expertise?

lees meer