meer ruimte in je rol

De verschuiving naar een persoonsgerichte aanpak geeft jou als professional veel bewegingsruimte. Waar komt deze ruimte vandaan, en hoe kan je deze ruimte zo goed mogelijk benutten?

Met de veranderingen in de maatschappij is er ook een omslag in jouw beroep: waar eerst gelijke behandeling van klanten centraal stond, is nu de persoonsgerichte aanpak – maatwerk – leidend. In plaats van iedereen te helpen aan de hand van algemene richtlijnen, ben je nu vrijer om naar een persoonsgerichte oplossing te zoeken. Dit betekent niet dat er in de nieuwe wetgeving geen nieuwe regels en verplichtingen zijn, het betekent wél dat deze niet meer je eerste uitgangspunt zijn. Benieuwd hoe dit werkt? Er zijn verschillende methoden om de klant voorop te zetten en daarna pas aan de regels te denken.

Ruimte in verandering

Zoals je misschien tijdens je werk ervaart, is veel beleid nog in transitie. Dit betekent dat veel ideeën en inzichten over ‘hoe het zou moeten’ in de praktijk niet altijd lijken te werken. Dit is misschien vervelend, maar dit betekent wel dat er door deze vertaalslag extra ruimte vrijkomt. Daarnaast is er ook een grote rol voor de professional weggelegd om ervaringen en kennis te delen, en zo vanuit de praktijk het beleid vorm te geven.

Durf te vertrouwen

Out-of-the-box oplossingen bedenken en daarmee de vernieuwde ruimte innemen vraagt lef, maar ook vertrouwen. Je moet durven om de ruimte die je hebt te onderzoeken. Bijvoorbeeld door nieuwe dingen uit te proberen en daarbij ook de grenzen op te zoeken. Daarnaast is het ook belangrijk te vertrouwen: dat je collega’s je terug zullen fluiten wanneer je grenzen over gaat, maar dat ze je tegelijkertijd zullen ondersteunen wanneer je met een vernieuwende oplossing probeert te komen.