van nationaal naar lokaal

Als participatieprofessional sta je in het midden van een belangrijke verschuiving in de samenleving als het gaat om zorg en participatie. Deze verandering is nog volop in beweging. Wat houdt deze verschuiving in?

verschuiving: van nationale zorg naar lokale participatie

De gedachtenverandering over Nederland als verzorgingsstaat bracht ook praktisch grote veranderingen met zich mee. Het idee dat het ondersteunen van participatie beter en goedkoper kan op lokaal niveau, heeft decentralisatie ingezet. Hierbij is de verantwoordelijkheid voor zorg en participatie van de landelijk overheid verschoven naar de gemeente en de wijk. De gedachte is dat de behoeften en mogelijkheden van burgers zo beter en persoonlijker in kaart gebracht kunnen worden.

Jij als participatieprofessional neemt een sleutelpositie; je werkt zo lokaal mogelijk. Zo breng jij deze transitie daadwerkelijk in de praktijk.

Door decentralisatie is veel bewegingsruimte voor de professional vrijgekomen. De wetten en beleidsdoelstellingen laten ruimte aan jouw eigen invulling. En als vakmens kun je van invloed zijn op het beleid. De tools op deze site geven inzicht in hoe jij de ruimte in kunt nemen.