amsterdams sociaal domein online

Amsterdam sociaal domein is hét kennisplatform voor professionals in het sociaal domein in de Gemeente Amsterdam

Op de site amsterdam.nl/sociaaldomein vindt u nu eenvoudig alle informatie voor professionals in het sociaal domein zoals op het gebied van Zorg, Jeugdhulp, Onderwijs, Werk en inkomen, Diversiteit, Participatie en Sport. Ook programma’s, projecten, nieuws en bijeenkomsten krijgen een plek.

Bestaande content op een andere plek

De content voor professionals van de bestaande pagina’s is verplaatst naar de nieuwe website, waardoor alle informatie op één plek te vinden is. Ook kunt u zich via deze website gemakkelijk voor bijbehorende nieuwsbrieven aanmelden. Contact met andere professionals van het sociaal domein kan gezocht worden via de app: vraagmij.

Met de site Amsterdam sociaal domein en de app Vraagmij zijn alle belangrijke informatiebronnen en contactgegevens voor professionals binnen handbereik.