bronnen

Deze site is gebaseerd op het actieonderzoek De Groene Golf uitgevoerd door kennis- en onderzoeksbureau stichting de Omslag. Naast kennis en expertise vanuit het veld, zijn er voor de achtergrondartikelen meerdere (wetenschappelijke) bronnen gebruikt. Hieronder is de bronverwijzing per kennisorganisatie te vinden.

Bronnen per organisatie

Beroepsvereniging voor Klantmanagers

(2017). Erken de kern van het beroep
(2019). Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Divosa Trots-op-je-vak.nl

Dobbe (2017). Groepsgericht werken wil ik vaker toepassen
van Druenen (2017). Hoe leren we een lerende praktijk te worden
van Druenen (2018). Is samenwerken een oplossing of een probleem?
van Druenen (2018). Divosa aan de slag met lerende praktijk
van Iersel (2018). Stap uit de schaduw van je eigen organisatie
Werkwijzer voor vakmanschap

Gemeente Amsterdam

Beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen
Dagbesteding
Kredietbank Amsterdam
Koersbesluit Re-integratie
Participatie
Professionals Sociaal Domein
Volg het beleid: participatie
Volg het beleid: werk, participatie en inkomen
Wijkzorg
Wijkzorg voor professionals
Wmo beleidsdocumenten
Wmo Nadere regels en Financieel besluit 2019
Zorg (Wmo), hulp en ondersteuning via de gemeente

Movisie

de Bruijn (2017). Participatiesamenleving anno 2017: volop kansen
Rensen & Keuzekamp (2018). Wat zijn lerende praktijken
Stomp (2018). Wat zijn eigenlijk lerende praktijken? Movisies
van Houten (2015). De voordelen van de participatiesamenleving
van Houten (2016). Verbinding Wmo en Participatiewet: hoe gaat het eigenlijk?
van Pelt (2017). Sociaal werkers: benut je professionele ruimte
publicatie Zelfredzaamheid voor iedereen?

Rijksoverheid

van Ark (2018). Kamerbrief project Simpel Switchen in de Participatieketen
Jeugdhulp bij gemeenten
Minder drempels om aan het werk te gaan
Participatiewet
Wet maatschappelijke ondersteuning

Sociaal en Cultureel Planbureau

Sadiraj, Hoff en Versantvoort (2018). Van sociale werkvoorziening naar participatiewet
Putters (2014). Rijk geschakeerd

Sociale Vraagstukken

Bosselaar (2019). Collega we moeten praten
Regenmortel & Schalk (2015). Sociaal werk moet anders in de nieuwe samenleving
Sterk & Veldt (2017). Ook eigen regie kan betuttelend zijn
Stam (2016). Onzeker weten als tegenkracht tegen onverschilligheid, domheid en arrogantie
van Dam (2018). Participatiesamenleving 5 jaar: tijd voor heroriëntatie

Stimulansz

Meester. Sociaal domein: Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet
Meester. de omgekeerde toets

Vilans

Verdonschot en Kröber (2011). De professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie
Wieringa & de Groen (2018). 9 samenwerktips van en voor professionals in de wijk

Wettenbank Rijksoverheid

Participatiewet
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overige publicaties en websites

Appelman (2018). Relationeel leiderschap: streef naar een optimale samenwerking. Beste Buisness Events.
de Zeeuw et al. (2018). Wat doet de participatie-professional? Hogeschool van Amsterdam & Universiteit van Amsterdam.
Engbersen, G. (2009). Fatale remedies: Over de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Amsterdam university press.
Garnier (2014). Participatie, en de professional. VanderWielenlezing.
Kessels & Smit. RET: Rationeel Emotieve Therapie
Lunenberg (2010). De Wmo-consulent is een multitalent. Sociaal Bestek.
Oelen (2015). ‘Zorgen voor verandert naar zorgen dat’. Nursing.nl.
Stam (2017). ‘Participatie van burgers vraagt omslag sociaal werkers’. Zorg+Welzijn.
Tonkens, E. (2015). Herover de participatiesamenleving
van der Meij & Luttik (2018). Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker. Sociaal Werk Versterkt.
van Ewijk, Spierings, Spierts en Sprinkhuizen (2016) . “Basisboek Sociaal Werk”. Boom uitgevers Amsterdam.
van Hout & Witte (2016). Integraal Sociaal Werk. Boom uitgevers Amsterdam.
Verharen (2016). Welzijn en gezondheid moeten samenwerken. Avans – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

FunctieboekCAO Sociaal Werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Het p-woord raakte goed ingeburgerdNRC.

Van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappijMens-en-Samenleving. Pariticipatiewijzer.nlParticipatiewijzer.