vraagmij.amsterdam

Samenwerken! Een kreet die je vast vaak hoort. Een persoonsgerichte aanpak vraagt om meer samenwerken met andere professionals. Maar hoe (her)ken je collega’s van andere organisaties?

Als professional ben je geen allesweter, maar heb je kennis en kunde van andere organisaties nodig om tot de meest persoonsgerichte oplossingen te komen. Je wilt iemand zo soepel mogelijk in contact kunnen brengen met diegene die kan helpen met de volgende participatiestappen. Kortom: maatwerk vraagt om samenwerking. In de praktijk lijkt dit alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Van het kastje naar de muur

Professionals uit de gemeente Amsterdam deelden de ervaring dat het soms lastig is om andere professionals te bereiken, vooral als je niet met die andere organisatie bekend bent. Vaak kwamen zij terecht bij het reguliere loket, in plaats van bij een directe collega. Soms leek een organisatie helemaal niet bereikbaar. Deze obstakels maken het moeilijk om samen te werken en kunnen maatwerk dan ook in de weg zitten.

de oplossing: VraagMij

Om elkaar beter te vinden, heeft de gemeente Amsterdam VraagMij.amsterdam.nl ontwikkeld; een website die tegemoetkomt aan de netwerkbehoeften van participatieprofessionals. Vraagstukken rondom specifieke regelingen zijn ingedeeld per thema en gekoppeld aan de bijbehorende contactpersoon. Zo vind je gemakkelijk en snel de juiste expertise en contactpersoon.

Sta je nog niet geregistreerd? Registreer je meteen, en bekijk de dossiers en de juiste contactpersonen.

VraagMij is een website van de gemeente Amsterdam die sociale professionals helpt om elkaar te vinden en kennis rondom participatievraagstukken te delen. Niet meer via een omweg, maar via direct collegiaal contact.