lerende praktijk

Samen met professionals van andere organisaties casussen aanpakken en zo tot een vernieuwd inzicht komen. Daar draait het om bij de methodiek lerende praktijk. Deze methodiek is ontwikkeld tijdens het actie-onderzoek De Groene Golf.

inzicht door samenwerking

Bij de methodiek lerende praktijk wissel je tijdens werksessies samen met collega’s van andere organisaties informatie uit en kom je tot interessante nieuwe inzichten. In plaats van gelijk het beleid en de regels erbij te pakken, wordt tijdens de sessie jouw casus op een meer beschouwende manier onderzocht. Waar loop je tegenaan? En waar ben je onzeker over bij deze casus?

Wanneer je deze onzekerheden erkent en bespreekt met andere professionals, leer je ‘samen op’. Doordat jullie ervaringen en kennis delen, kunnen blokkades doorbroken worden en komen jullie samen tot nieuwe inzichten over een casus. Andersom schijn je ook jouw licht en expertise over de casussen van anderen. Deze manier van samen leren in de praktijk noemt men een community of practice.

een onderzoekende houding

Veel professionals voelen de druk om altijd overal expert in te zijn, terwijl het herkennen en erkennen van onzekerheid rondom een casus je werk juist heel erg kan helpen. Om de methode lerende praktijk met beide handen aan te kunnen pakken, moet je soms buiten je comfortzone gaan.

meer lezen?

Ben je enthousiast en wil je dieper in de methode duiken? Lees hier meer over de verschillende typen van lerende praktijk. Lees ook het online magazine trots-op-je-vak over het aanleren van een lerende praktijk.

gewoon doen: werksessies bijwonen

Geen tijd om zelf een sessie te organiseren? Geen nood, je kunt deelnemen aan een van de werksessies die door stichting De Omslag worden georganiseerd. Dat doen we juist om de meerwaarde van diversiteit in de lerende praktijk (het over de grenzen van je eigen organisatie kijken en denken) te bieden aan professionals in Amsterdam. Bekijk de agenda voor de eerstvolgende sessie en schrijf je direct in.