VraagMij

Samenwerken! Een kreet die je vast vaak hoort. Maar hoe (her)ken je je collega’s van andere organisaties dan? De site VraagMij helpt!

Een persoonsgerichte aanpak vraagt om samenwerken met andere professionals. Als professional ben je geen allesweter, maar heb je kennis en kunde van andere organisaties nog om tot de meest persoonsgerichte oplossingen te komen. Daarnaast wil je als professional de klant zo soepel mogelijk in contact kunnen brengen met diegene die de klant met de volgende participatiestappen kan helpen. Kortom: maatwerk vraagt om samenwerking. In de praktijk lijkt dit alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Van het kastje naar de muur

Professionals uit de Gemeente Amsterdam deelden de ervaring dat het soms lastig is om andere professionals te bereiken, vooral als je niet met deze organisatie bekend bent. Vaak kwamen de professional terecht bij het reguliere loket waardoor ze niet gelijk bij de juiste professional terecht kwamen. Soms leek een organisatie helemaal niet bereikbaar. Deze hordes maken voor professionals moeilijk om samen te werken en zitten zo maatwerk in de weg, is de conclusie. Een behoefte om sneller en makkelijker met elkaar in contact te staan werd uitgesproken.

de oplossing: VraagMij!

De Gemeente Amsterdam heeft deze vraag beantwoord door een app te ontwikkelen, genaamd VraagMij. De site is ingedeeld naar de behoeften van de professional: vraagstukken rondom specifieke regelingen zijn per thema ingedeeld, en gekoppeld aan de bijbehorende contactpersoon. Als professional kan je een account aanmaken en de voor jou relevante contactgegevens opzoeken. Op deze manier bereik je gelijk de juiste persoon, en word je zo niet tegengehouden in het persoonsgericht ondersteunen van de klant.

De site VraagMij helpt participatieprofessionals elkaar te vinden en kennis rondom participatie vraagstukken te delen. Niet meer via een omweg, maar via direct collegiaal contact!