wat doe je?

De focus op de sociale context en zelfredzaamheid is tegenwoordig groter. Participatie is een woord dat je overal hoort. Je bent je wel bewust van deze verandering. Maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk?

Niemand wordt geparticipeerd

Participatie is het actief meedoen in de samenleving. Iemand wordt niet geparticipeerd, maar participeert zelf in de samenleving. Het is het proces en de uitkomst van een sociale handeling. In de praktijk betekent dit dat er mensen zijn die hierbij – door sociale, psychische of fysieke beperkingen – ondersteuning nodig hebben. En hier komt de rol en de betekenis van de ‘participatieprofessional’ in beeld.

Als participatieprofessional ondersteun je iemand met een beperking bij participatie in de samenleving.

De balans is jouw verantwoordelijkheid

Het bieden van ondersteuning brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Je zoekt samen naar aansluiting, mogelijkheden en kansen voor participatie.

Als we werken aan ondersteuning tot participatie is het juist niet de bedoeling dat we verantwoordelijkheid van iemand overnemen. Je zoekt samen naar aansluiting, mogelijkheden en kansen voor participatie.
Maar als problemen soms te complex zijn, kan iemand niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid helemaal zelf te dragen. Als vakmens is het jouw taak om dat samen met degene die je ondersteunt in te schatten. Het gaat om het vinden van een balans tussen participatie, zelfregie en de mogelijkheden van iemand. Dit vraagt om vakmanschap en veel reflectie.

Wat doe je dan?

Je weet in welke functie en vanuit welk kader je werkt. Je helpt mensen bij het vinden van kansen om weer mee te doen. Kansen die aansluiten bij wat ze op dat moment kunnen en willen. Je hebt kennis van de mogelijkheden en weet ander aanbod of expertise die nodig is te vinden.

Ter illustratie en inspiratie hebben we een aantal participatieprofessionals gevraagd om ons te vertellen wat zij doen, wat ze belangrijk vinden en hoe ze het aanpakken. Bekijk de portretten van enkele pioniers in het vak: