Week van de Participatie

De Week van de participatie is er voor professionals. Samen komen en van elkaar leren staat centraal in het sterker maken van het vak en je rol. Hieronder vind je alle bijeenkomsten. Aanmelden is gratis en kan direct.

week van de participatie

inloop en de sociale basis

20 mei 2021 / 14:30-16:00

In Amsterdam zijn we op weg naar een brede sociale basis. Met inloop voor iedereen; van ouderen tot mensen die te maken hebben met veel problemen. Dat vraagt expertise en samenwerken. Zijn we er klaar voor?

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

leren voor de arbeidsmarkt

20 mei 2021 / 13:00-14:30

Praktijkleren – werken en tegelijkertijd een opleiding volgen. Wat betekent dat voor de buurt en wat zijn de ervaringen van de mensen die op deze manier een baan gevonden hebben?

Door: Blik op talent | EC-O | Civic

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

eigenaarschap als oplossing?

20 mei 2021 / 11:00-12:30

Wat gebeurt er als je in een sociale coöperatie het eigenaarschap deelt onder deelnemers? En welke rol heeft eigenaarschap in de positie van ervaringsdeskundigheid?

Door: Saens Tois | Amsterdams Netwerk Ervaringskennis | JES/ Meetellen | De Portuur

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

buurtteams ontwikkelen

19 mei 2021 / 14:30-16:00

De Buurtteams Amsterdam zijn sinds 1 april een feit, nu begint het ontwikkelen pas goed! Hoe gaat het nu daar in de praktijk? Hoe denken en werken ervaringsdeskundigen mee aan deze grote klus? Hoe doe je dat succesvol?

Door: CentraM | SEZO | ANE | gemeente Amsterdam

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

samen maken we de buurt

19 mei 2021 / 11:00-12:30

Organisaties werken samen in de buurt. Maar wat merken de buurtbewoners er nu zelf eigenlijk van? Wat gaat er goed, waar schuurt het en hebben zij tips voor de toekomst?

Door: Cordaan | Combiwel | Roads | PBAZO

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

leren in de community

19 mei 2021 / 09:30-11:00

In de stad zijn initiatieven te vinden die op de community gedachte gestoeld zijn. Werken en leren vanuit gemeenschappelijkheid heeft zijn waarde bewezen. Maar gemakkelijk is het niet. Wat kunnen we van ze leren?

Door: Samen Vooruit | De Waterheuvel | Bloei en Groei

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

beslissen en juist handelen

18 mei 2021 / 15:00-17:00

Soms twijfel je over wat ‘juist’ is. In deze ‘masterclass’ verkennen we een gespreksmethode die kan helpen en de achterliggende filosofie. Dat doen we in gesprek met Suzanne Metselaar van Amsterdam UMC en Danielle van Bennekom, projectleider palliatieve zorg.

Door: Vrijwilligersacademie Amsterdam | Amsterdam UMC

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

praktijkopleidingen voor ervaringsdeskundigen

18 mei 2021 / 13:00-14:30

Ervaringsdeskundigen krijgen een erkende rol en functie. Hoe werkt deze ontwikkeling en wat vraagt dat aan praktijkleren? We vragen het een aantal ervaringsdeskundigen die in de praktijk aan de slag zijn.

Door: Vrijwilligersacademie | Hogeschool van Amsterdam | HVO-Querido

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

mbo praktijkleren op de werkvloer

18 mei 2021 / 11:00-12:30

Online workshop voor iedereen die mensen begeleidt die geen startkwalificatie hebben en toch een erkend document willen behalen.

Door: Gemeente Amsterdam | Sociaal Werkkoepel | ROC van Amsterdam | Roetz | Fair Factory

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

ips voor iedereen?

18 mei 2021 / 09:30-10:30

Onderwerp van gesprek is Individuele Plaatsing en Steun in de praktijk. Mensen en hun coaches van verschillende organisaties vertellen ons meer hierover. We onderzoeken hoe zij IPS ervaren en wat de successen en valkuilen zijn. Kan deze methode voor iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart, ingezet worden?

Door: Cordaan | Roads

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

wanneer leren we het nu eens?

17 mei 2021 / 09:30-11:00

Urgent is het wel; het bieden van tegenmacht tegen al te rechtlijnig rechtmatig- en doelmatigheidsdenken. Hoe raakt het jullie? Heb je ook te maken met botsende waarden?

Door: Stichting De Omslag | Vrijwilligersacademie Amsterdam

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

hoe werk je in de sociale economie?

17 mei 2021 / 13:00-14:30

Wat betekent het voor iemand om in een sociale firma te werken? We vragen het de medewerkers en coaches.

Door: Roetz | Breedweer | Milieuwerk | Social Capital

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

uitzicht op de arbeidsmarkt

17 mei 2021 / 15:00-16:30

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Wat is de impact van corona op de arbeidsmarkt en welke trends zien we voor de toekomst?

Door: Sociaal Werkkoepel gemeente Amsterdam | Werkgevers Service Punt Groot-Amsterdam

bijeenkomst is al geweest

week van de participatie

wat zeggen we eigenlijk?

17 mei 2021 / 14:30-15:30

In taal kunnen veel vooroordelen besloten liggen. Hoe je met elkaar communiceert en welke woorden je daarbij gebruikt kan mensen ondersteunen en weer op weg helpen. Maar hoe? En waar zitten die blinde vlekken eigenlijk? Een interactieve workshop over taal en welkom zijn in de wijk.

Door: Team ED | GGZ inGeest | Combiwel

bijeenkomst is al geweest