professionals over hun vak

Voor de participatiegids interviewden wij ervaren professionals die al jarenlang met beide benen in het veld staan. Ze vertellen over hun visie op het werk dat ze doen.

het begint vanuit de mens

De klant en daarmee de mens centraal zetten. Het lijkt zo simpel, maar dat is het toch niet altijd. Veel regels, je eigen opvattingen en een hoge caseload kunnen in de weg gaan zitten. Hoe houd je bewust de mens centraal?

David Jansen, werkzaam bij Milieuwerk, ziet het belang van eerlijkheid daarbij. Dat betekent dat je met de mensen om wie het gaat, eerlijk deelt wat er aan de hand is en eerlijk bespreekt wat er moet gebeuren om te zorgen dat het beter gaat. Maar ook dat je de verbinding durft te leggen met andere organisaties en instanties die er meer kennis van hebben dan jijzelf.

Ik geloof dat in het sociaal domein je maar op één manier echt impact kan maken en dat is als je op een open transparante manier samenwerkt.

Voor David staat een onderzoekende houding centraal: stel vragen en vergaar zo je kennis. Hij pleit voor een open houding tegenover de klant. Door als professional niet gelijk alles al te willen weten, erken je elkaar als mens. Luister naar de klant en erken het ook als je sommige vraagstukken eerst moet uitzoeken.

uitgaan van mogelijkheden

Niet alleen je houding tegenover de ander, maar ook je vertrekpunt is van belang. Denk je in problemen of in mogelijkheden? Freddy Soeters, werkzaam bij het Leger des Heils, gaat uit van het laatste. Hij daagt zichzelf uit om met iemand samen diens talent te vinden.

Zijn rol als professional in dit proces is vooral faciliterend. Kijken wat iemands startpunt is, waar de wensen en mogelijkheden liggen en daar dan zo goed mogelijk in ondersteunen. Samen kijken naar hoe iemand zich kan ontwikkelen tot wat het maximale is (uiteraard naar de tevredenheid de persoon zelf); daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.

Het gaat niet om mij, het gaat om de klant.

de klant voorop

Mirjam Michels van de Regenboog Groep wil vooral de mogelijkheden die er zijn verbreden. Eerst kijken naar het doel: wat wil iemand bereiken? En dan pas kijken naar de regels.

Mijn persoonlijke missie is om een kleine bijdrage te leveren zodat mensen zich kunnen ontwikkelen. Zo worden de problemen wat minder en de mogelijkheden meer.

Wanneer je intensief samenwerkt met iemand, kan jouw eigen perspectief soms te veel in het ondersteuningsproces sluipen. Monique Dames, professional bij PostOost, spreekt daarom over het belang van het besef van tijdelijkheid. Jij bent maar tijdelijk een onderdeel van het leven van iemand. Door hiervan bewust te zijn, houd je het perspectief van de klant voorop.

verbinding met collega’s

Collega’s van andere organisaties heb je vaak nodig. Bijvoorbeeld voor meer inzicht of als ingang bij een bepaalde dienst of organisatie. Hoewel netwerken vaak als eerste wegvalt wanneer je het druk hebt, is het onderhouden van deze relaties toch echt nodig.

Mirjam organiseert zelf netwerkbijeenkomsten. En het voorleggen van een vraagstuk bij een collega van een andere organisatie ziet zij als een moment om haar netwerk te onderhouden. Op deze manier helpt ze haar klant én werkt zij al aan haar netwerk voor een volgende persoon.

Om mensen beter te ondersteunen probeert ook Freddy optimaal gebruik te maken van de kennis die de Amsterdamse professionals gezamenlijk hebben. Hij stelt dat het vooral gaat om durven doen: zet je netwerk in en klop aan bij een collega als je hulp nodig hebt. Er zijn voldoende professionals in Amsterdam die je kunnen helpen, maak daar optimaal gebruik van.

Je moet een beetje lef hebben om naar voren te durven treden, om het op te nemen voor die klant en het maximale eruit te halen.

omgaan met regels

Je hebt niet alleen te maken met collega’s, maar ook met veranderende regels. Binnen de vernieuwde regels is best wel wat bewegingsruimte voor de professional. Maar hoe ga je dan met deze ruimte om en hoe zoek je goed de grenzen op? Gaby van Wegen, werkt bij leer-werkbedrijf Zone 3, en probeert met degene die de regels stelt samen te kijken naar de mogelijkheden.

Kunnen we daar met elkaar niet iets voor bedenken, dat de klant gewoon wel door kan gaan met datgene waar hij mee bezig is?

In de praktijk is het trouwens niet zo dat je gelijk op je vingers wordt getikt, vooral niet als iedereen kan zien dat het de klant helpt. Monique bekijkt het regel-vraagstuk vanuit een andere hoek en een ziet collega’s vooral als kompas om met regels om te gaan. Ook zij probeert wat ‘brutaler’ met regels om te gaan en hierin de grens op te zoeken. Collega’s zijn dan juist hierin een checkmoment. Je moet kunnen vertrouwen op een omgeving die je terugfluit als dat nodig is. Ook David vind het onderzoeken van regels heel belangrijk, vooral nu de professional meer ruimte krijgt.

Zoek de randen op van wat kan en mag, mensen weten vaak wel het zwarte gebied maar eigenlijk niet het witte.

maatwerk vraagt lef

De rode draad: luister naar iemand en zet de mens centraal. Kijk daarbij niet alleen naar de problemen, maar juist naar de mogelijkheden die er zijn. Het bieden van maatwerk op deze manier vraagt wel om lef. Durf je collega’s in te zetten wanneer dit nodig is en durf hier ook tijd voor vrij te maken.

Daarnaast moet je soms de grenzen van regels opzoeken en deze verder proberen te verkennen. Dit denken in mogelijkheden kan van jou als professional best veel vragen, maar het levert zeker ook veel energie op. Voor jou, maar vooral voor degene waar het om draait. Door maatwerk word je meester in je vak.