strategie kiezen

Soms ben je van mening dat er bij een casus een oplossing mogelijk is, maar zit er weerstand bij je leidinggevende, bij een andere afdeling, of een andere instelling die de oplossing in de weg staat. Wat doe je als je zelf de overtuiging hebt dat die oplossing toch noodzakelijk is. Welke strategie hanteer je?

Mogelijke strategieën die je kunt hanteren zijn:

Ondergronds

Dit betekent dat je als professional je oplossing en bijbehorende handeling niet laat weten aan de leidinggevende en/of contactpersoon. Het voordeel is dat er gedaan kan worden wat nodig is. Het nadeel is geheimhouding: hierdoor komt de oplossing niet naar boven en wordt het beleid er niet op aangepast. Door een gemis aan feedback verandert er niets. Daarbij kan deze situatie spanning opleveren, je loopt namelijk het risico dat het uitkomt dat je iets gedaan hebt zonder het te melden.

Openlijke strijd

Het voordeel is openheid en de kans dat er naar je wordt geluisterd. Dit biedt mogelijkheden voor verandering (ook op langere termijn). Het nadeel is de mogelijke spanning die op kan lopen. Daarnaast zou de ruimte (nu en ook voor toekomstige casussen) beperkt kunnen worden, wanneer het voorstel niet ‘mag’.

Inhoud in de juiste vorm gieten

Door een verhaal wat buiten de lijnen valt zo te vertellen dat het ‘past’. Binnen sommige beroepen heb je weinig handelingsruimte. Als jij iets wil, bel dan van te voren op en overleg hoe dit zou passen in het in het werkkader van de ander: verplaats je dus in de ander. Dit leidt ook tot consensus.

Ondergrondse coalities

Samen met de andere professional ondergronds gaan. In de groep blijkt dat de professionals dit de meest effectieve strategie vinden. Het hangt wel af van met wie je werkt. Daarnaast kan ook deze situatie spanning opleveren. Als het een succescasus is, is het aan de andere kant goed om dit naar boven te communiceren. Dit kan verandering te weeg brengen.

Weerstand vermijden

Desondanks jouw overtuigingen kan je besluiten niet de gewenste oplossing te implementeren om weerstand te voorkomen. Alhoewel dit misschien minder werkstress oplevert, kan deze aanpak maatwerk in de weg zitten. Daarnaast kan door het vermijden van strijd feedback ontbreken eventuele verbeterpunten binnen het bedrijf door te voeren.

Dit zijn geen gemakkelijke keuzes. Het zou veel waardering kunnen opleveren als je strategie slaagt, maar het kan je ook veel energie kosten als het niet lukt. Het zou dus heel fijn kunnen zijn om hier met anderen (soms juist buiten je eigen werkkring) over te sparren.