voorbeelden uit de praktijk

Hoe ziet het er in de dagelijkse praktijk uit? Wat gaat er mis, maar vooral: wat gaat goed en waardoor? Welke rol speelt de participatieprofessional daar in?

Is een extra vergoeding mogelijk bovenop de gewone vrijwilligersvergoeding?

lees meer

Iemand met een WIA-uitkering die volledig is afgekeurd, wil toch re-integreren. Kan het UWV helpen?

lees meer

Zijn er andere financieringsmogelijkheden wanneer de gemeente een opleiding niet vergoedt?

lees meer

Hoe kan een klant waarbij diens uitkering is stopgezet door het ontvangen van een erfenis, toch participatiestappen zetten?

lees meer

Er ontstaat vertraging bij het starten met beschut werk, hoe kan dit opgelost worden?

lees meer

Als vooraf vaststaat dat een GKA-aanvraag wordt afgewezen, waarom kan bijzondere bijstand dan niet direct aangevraagd worden?

lees meer

Klantmanager moeilijk te bereiken: hoe los ik dit op?

lees meer

Knelpunten bij een leerstage; hoe kan de coördinator het contact met de klantmanager herstellen zodat iemand toch kan participeren?

lees meer

Welke trajecten naar betaald werk zijn beschikbaar voor een klant die in de gevangenis heeft gezeten?

lees meer

Veel jongeren die in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met autisme zitten, participeren niet. Hoe komt dit?

lees meer

Is extra begeleiding vanuit W&R mogelijk voor iemand die wel volledige loonwaarde heeft?

lees meer

Hoe kan de gemeente dakloze mensen zonder OGGz-problemen goed helpen?

lees meer

Hoe om te gaan met het delen van een trajectvergoeding bij twee aanbieders?

lees meer

Iemand wil een zachte overstap maken van dagbesteding naar beschut werk door tijdelijk beide trajecten te volgen. Is het mogelijk om dit te financieren?

lees meer

Is er een manier om de rijkssubsidie voor praktijkleren (RvO-subsidie) ook bij studievertraging te verstrekken?

lees meer

Kan iemand in de maatschappelijke opvang betrokken worden bij de aanvraag van Uitstroom Maatschappelijke Opvang?

lees meer

Hoe kan een vrouw die onterecht is beschuldigd van bijstandsfraude in haar basisvoorzieningen worden voorzien en participeren?

lees meer

Kunnen de reparatiekosten voor een elektrische fiets vergoed worden, zodat een vrouw met een handicap makkelijk naar haar stage kan gaan?

lees meer

Iemand krijgt geen tegemoetkomende reiskostenvergoeding. Wat is er mogelijk?

lees meer