bijstand stopt na erfenis

Hoe kan een klant waarbij diens uitkering is stopgezet door het ontvangen van een erfenis, toch participatiestappen zetten?

Situatieschets

Een maatschappelijk werker spreekt met een vrouw die ruim 10 jaar werkloos is en een bijstandsuitkering ontvangt. Het lukt haar niet om een baan te vinden die ze kan combineren met de zorg voor haar autistische zoon. Inmiddels werkt ze als vrijwilliger bij een activiteitencentrum. Als haar moeder overlijdt, ontvangt ze een erfenis van 20.000,- euro. Hierop besluit de gemeente haar bijstandsuitkering stop te zetten.

De vrouw gebruikt een deel van de erfenis om openstaande schulden te betalen. Als de rest van het geld na een jaar op is, vraagt ze opnieuw een bijstandsuitkering aan. Maar die wordt niet zomaar toegekend: ze moet eerst aantonen dat het geld besteed is aan levensonderhoud en niet aan luxe zaken. Het afbetalen van schulden wordt niet gezien als levensonderhoud en de aanvraag voor een uitkering wordt uiteindelijk definitief afgewezen. Door de vertraging en de rechtszaak tegen deze beslissing, maakt de vrouw nieuwe schulden, raakt ze in de stress, en staat haar vrijwilligerswerk onder druk.

rol van de professional

De vrouw wordt gekoppeld aan een maatschappelijk werker. Dit blijkt een goede zet. Samen bekijken ze het probleem en wordt een aanpak gevonden die bij haar past. Ze kan haar vrijwilligerswerk voortzetten en verkent nu de mogelijkheden van een leerstage. De maatschappelijk werker helpt ook met het hoger beroep die uiteindelijk gewonnen wordt waardoor de vrouw alsnog haar uitkering krijgt.