overdracht stremt participatie

Knelpunten bij een leerstage; hoe kan de coördinator het contact met de klantmanager herstellen zodat iemand toch kan participeren?

Situatieschets

Een trajectbegeleider van een sociale firma ontmoet tijdens een banenmarkt een vrouw van midden 30. Ze wil een leerstage doen. Het Werkgeversservicepunt stelt vast dat ze een geschikte kandidaat is. Om te starten moet de vrouw eerst door haar klantmanager bij WPI overgedragen worden van de afdeling Activering naar de afdeling W&R. De coördinator van de leerstage neemt daarover telefonisch contact op met de klantmanager en er wordt afgesproken dat ze met de leerstage kan beginnen.

De vrouw is enthousiast en regelt kinderopvang voor haar kind. Ook vraagt ze kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Maar na twee maanden blijkt dat de overdracht van Activering naar W&R helemaal niet heeft plaatsgevonden. De klantmanager vertelt de vrouw dat ze geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag omdat ze niet officieel aan een re-integratie traject deelneemt. Ze moet het ontvangen bedrag terugbetalen. Dat gaat niet omdat ze het geld al heeft besteed aan kinderopvang. Hierdoor ontstaat een schuld bij de Belastingdienst. De klantmanager stelt dat de vrouw beter dagbesteding kan doen en belooft contact op te nemen zodat ze kan starten met een ander traject. Maar de maanden verstrijken en de vrouw blijft thuis zitten.

De coördinator van de leerstage hoort dat de vrouw thuiszit en probeert opnieuw contact te leggen met de klantmanager. Uiteindelijk ontdekt hij dat de vrouw een nieuwe klantmanager heeft gekregen en dat er geen overdracht is geweest.

Rol van de professional

Het lukt de coördinator niet om contact te krijgen met de nieuwe klantmanager. Er wordt besloten om een maatschappelijk werker aan te haken. Pas dan komt er na een jaar weer beweging in de zaak.

Maatwerk

De maatschappelijk werker informeert bij de Belastingdienst wat de hoogte is van de schuld. Die blijkt relatief klein. Bovendien is de terugvordering nog niet begonnen. Hierop nemen de coördinator en de vrouw opnieuw contact op met de klantmanager en wordt de vrouw alsnog overgedragen wordt naar W&R.

Door de stress van het lange wachten heeft de vrouw meer tijd nodig om aan het werk te wennen. Daarom vraagt de coördinator aan de klantmanager van W&R om de leerstage met drie maanden te verlengen. Hiermee wordt ingestemd.

Informatie over wet- en regelgeving

Leerstage
Kinderopvangtoeslag bij re-integratie