werkaanbod op maat

Veel jongeren die in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met autisme zitten, participeren niet. Hoe komt dit?

Situatieschets

In een kleinschalige woonvoorziening hebben acht bewoners met een vorm van autisme een Wajong-uitkering. Ze krijgen ambulante ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tijdens een bezoek van de Wmo-adviesraad blijkt dat zes van de acht bewoners in de leeftijd van 20 tot 30 jaar geen dagbesteding of zinvolle dag-invulling hebben. Ditzelfde probleem wordt ook gezien in andere woongroepen.

Rol van de professional

Op initiatief van de Wmo-adviesraad zijn er gesprekken gevoerd tussen de bewoners van de woongroep, de gemeente en medewerkers van het UWV. Meerdere bewoners willen graag betaald werk, maar zijn tegelijkertijd angstig over de administratieve rompslomp die komt kijken rondom hun uitkering. Rust en zekerheid is voor hen belangrijk. De Wmo-adviesraad vindt dat de bewoners moeten worden ondersteund richting participatie en dat hun zorgen uit handen genomen moeten worden.

Maatwerk

Op basis van het inzicht uit de gesprekken is een pilot bedacht met een situatie die vergelijkbaar is met dagbesteding maar waarbij de uitkering en loonwaarde geen rol spelen. Dit geeft niet alleen de werkgever kans om te wennen aan een werknemer, maar biedt ook bewoner de kans om vaardigheden te ontwikkelen en te wennen aan het arbeidsproces. Het proefproject start als de dagbesteding wordt omgezet naar een vorm van werk met loonwaarde. De begeleiding wordt gedaan door de gemeente en/of het UWV. De werkgever wordt in die fase ondersteund om de werk- en loonwaarde realistisch op elkaar af te stemmen.

Informatie over wet- en regelgeving

Werken met loonwaarde
Ambulante ondersteuning
WMO