hulp dankzij netwerkbegeleider

Is extra begeleiding vanuit W&R mogelijk voor iemand die wel volledige loonwaarde heeft?

Situatieschets

Een trajectbegeleider begeleidt een vrijwilligster die haar taak redelijk zelfstandig kan uitvoeren. De vrouw is twee keer dakloos geweest en heeft een verslaving, ze gebruikt iedere avond softdrugs. De vrouw ziet dit zelf niet als een belemmering en wil nu graag weer een betaalde baan. Ze heeft ondersteuning nodig om een baan te vinden en te behouden. De trajectbegeleider neemt contact op met het team Werken naar Loonwaarde van de afdeling W&R bij de gemeente. Een medewerker laat weten dat de vrouw niet in aanmerking komt bij het team omdat zij geen duidelijk omschreven beperking of verminderde loonwaarde heeft [de waarde van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren uitgedrukt in een percentage].

Rol van de professional

Omdat de begeleider in het verleden voor de gemeente heeft gewerkt, heeft hij toegang tot een professioneel netwerk bij de gemeente en maatschappelijke organisaties. De begeleider kent de teamleider van het team Werken naar Loonwaarde en bespreekt de situatie.

Maatwerk

De teamleider van het team Werken naar Loonwaarde concludeert op basis van het CV van de vrouw dat ze wel kan worden begeleid. Het kan zijn dat de loonwaarde van de vrouw op 90% uitkomt, maar dan kan ze jobcoaching krijgen en kan haar werkgever van voordelen gebruik maken, zoals de ‘no risk’ polis. Hierop besluit het WSP de vrouw te ondersteunen in het vinden van een werkgever die extra budget krijgt voor begeleiding.

Informatie over wet- en regelgeving

Werken naar loonwaarde
No risk polis
jobcoaching