zelfredzaam, toch zorgbehoefte

Hoe kan de gemeente dakloze mensen zonder OGGz-problemen goed helpen?

Situatieschets

Een maatschappelijk werker ondersteunt een man van middelbare leeftijd met een achtergrond in de ICT. Hij is al enkele jaren werkloos en ontvangt een bijstandsuitkering. Hij heeft lange tijd steeds tijdelijk gehuurd maar is sinds kort dakloos. Omdat hij ervan is uitgegaan dat hij snel weer een woning zou krijgen heeft hij zijn bijstandsuitkering niet omgezet naar een daklozenuitkering. Als hij alsnog een daklozenuitkering aanvraagt, wordt hij weggestuurd omdat er informatie ontbreekt. De man weet niet meer waar hij aan toe is en durft daardoor ook geen stappen te zetten naar werk. Zijn klantmanager is op de hoogte van de situatie, maar toen het langer duurde, is de man naar een zorgorganisatie gegaan voor hulp.

Rol van de professional

Omdat de man in grotere mate zelfredzaam is en geen OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)-problemen heeft, komt hij niet in aanmerking voor verslavingszorg of psychiatrische voorzieningen. De maatschappelijk dienstverlener die de man ondersteunt weet dat mensen zoals hij juist gebaat zijn bij snelle hulp. Met bijvoorbeeld een uitkering of een postadres zijn ze er vaak al binnen een paar maanden weer bovenop. De maatschappelijk dienstverlener loopt ertegenaan dat deze zorg regelmatig uitblijft. Als de maatschappelijk dienstverlener klaagt over de bureaucratische gang van zaken wordt de man uiteindelijk alsnog geholpen.

Maatwerk

Doordat de maatschappelijk dienstverlener met de man meegaat bij het aanvragen van de daklozenuitkering en de urgentie van de situatie uitlegt, wordt de man toch geholpen. De baliemedewerker geeft aan dat ze voor een formulier naar een stadsdeelkantoor moeten. Ook neemt de maatschappelijk dienstverlener contact op met een maatschappelijke opvang. Deze biedt de man onderdak aan. Een trajectbegeleider verkent met de man of hij met zijn ICT-ervaring een leerstage of beschut werk kan vinden.