overstap beschut werk

Iemand wil een zachte overstap maken van dagbesteding naar beschut werk door tijdelijk beide trajecten te volgen. Is het mogelijk om dit te financieren?

Situatieschets

Een man die gevlucht is uit Eritrea komt door het project Werken aan Werk bij een maatschappelijke organisatie terecht. In dit project worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund door de jobcoach van de organisatie en de klantmanager van de gemeente. De man heeft wekelijks Nederlandse taalles. In zijn thuisland heeft hij altijd als fietsenmaker gewerkt en dat zou hij nu weer willen. Zijn droom is om een eigen fietsenwinkel te beginnen. De maatschappelijke organisatie plaatst hem daarom bij een arbeidsmatig dagbestedingstraject waar met fietsen wordt gewerkt.

Maar de man vertelt zijn jobcoach dat hij graag betaald werk of een opleiding wil doen, zodat hij iets heeft om op terug te vallen. De jobcoach vindt zijn taalvaardigheid echter nog niet voldoende om te starten met een opleiding. Betaald werk lijkt hierdoor nog ver weg.

Omdat de man aanhoudt, neemt de jobcoach contact op met een partnerorganisatie. Daar blijken mogelijkheden voor beschut werk te bestaan, maar de overdracht van de huidige organisatie naar de andere lijkt financieel moeilijk. De man zou dan namelijk zowel een dagbestedingstraject als een starttraject voor beschut werk volgen. Het lijkt in dit geval niet mogelijk om beide trajecten tegelijkertijd te financieren.

Rol van de professional

De jobcoach besluit om de man over te dragen, waardoor er een route ontstaat.

Maatwerk

De jobcoach draagt de man over aan zijn collega’s van W&R. Via het Werkgeversservicepunt komt hij in contact met een fietsenmaker die hard op zoek is naar gemotiveerde arbeidskrachten en voor wie de taalachterstand minder belangrijk is. Er volgt een kennismaking op de werkplek en er wordt besloten tot een proefplaatsing. Wanneer dit goed gaat, krijgt de man een dienstverband.