risico op studie-uitval

Is er een manier om de rijkssubsidie voor praktijkleren (RvO-subsidie) ook bij studievertraging te verstrekken?

Situatieschets

Een vrouw van middelbare leeftijd volgt een mbo-opleiding tot horecamedewerker bij de Werkleerschool. De school krijgt een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten scholieren twee dagen per week naar school gaan en twee dagen per week stage lopen. Voor sommige leerlingen met een beperkt arbeidsvermogen leidt dit tot stress. Bovendien wordt de subsidie alleen verstrekt voor de nominale duur van de opleiding (de tijd die iemand over een studie doet zonder studievertraging). Door deze regels kunnen werk-leerorganisaties mogelijk minder leerlingen aanbieden en moeten ze in sommige gevallen scholieren laten stoppen met het traject. Dit brengt een groot risico mee voor organisaties die scholieren met een beperkt arbeidsvermogen een werkstage willen bieden, terwijl dit juist specifiek de doelgroep is van de subsidie.

De vrouw blijkt moeite te hebben om de verplichte stage-uren te maken en loopt daardoor risico te moeten stoppen met haar opleiding.

Maatwerk

De begeleiding weet het probleem af te wenden door de uren die de vrouw al eerder heeft gemaakt bij haar gewone werkplek op te tellen bij de stage-uren. Ook heeft de begeleider met de opleidingsinstelling kunnen afspreken dat het diploma binnen de gestelde tijd wordt uitgereikt, waarna ze alsnog de mogelijkheid heeft om de benodigde uren in te lopen.

informatie over wet- en regelgeving

De Rijksoverheid biedt vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) de subsidieregeling voor praktijkleren aan. Voor de begeleiding van stages kunnen werkgevers een vergoeding per leerling krijgen.