ruimte voor maatwerk niet benut

Iemand krijgt geen tegemoetkomende reiskostenvergoeding. Wat is er mogelijk?

Situatieschets

Een klantmanager ontvangt via een begeleider de vraag om de reiskosten van een jongeman met autisme te vergoeden. Het gaat om de reiskosten naar een opleiding buiten Amsterdam. Hij beoordeelt het verzoek en wijst deze af vanwege de regeling Premies en Onkostenvergoeding. Hierin staat vermeld dat een vergoeding niet hoger kan zijn dan € 45,- per maand. De werkelijke reiskosten van de man liggen zo’n € 100,- per maand hoger.

Namens de man wordt beroep aangetekend. Als de klantmanager de situatie opnieuw bekijkt, ontdekt hij dat de regeling ruimte biedt voor maatwerk. Hij bespreekt de situatie met zijn manager. Maar die gaat niet akkoord omdat de gemeente al eerder een uitzondering heeft gemaakt door het toestaan van een GKA-krediet (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam) waardoor de jongen met behoud van uitkering de opleiding kan volgen. Hij stelt dat een 2e uitzondering niet rechtvaardig zou zijn.

Rol van de professional

De begeleider die jonge man ondersteunt, is vasthoudend en benadert de klantmanager nogmaals. Samen bespreken ze de situatie opnieuw. Het lukt uiteindelijk toch om een maatwerkafspraak voor de man te maken.

Maatwerk

De begeleider en de klantmanager stellen vast dat de kans groot is dat de jonge man door deze opleiding een baan vindt. De klantmanager herziet zijn mening en erkent dat de extra uitgaven voor de reiskosten zullen bijdragen aan het behalen van het uiteindelijke doel. Hij bespreekt de situatie opnieuw met zijn manager en legt uit dat een oplossing op maat het meest passend is. Hierop stemt de manager alsnog in om de reiskosten van de man te vergoeden. Inmiddels volgt de jonge man de opleiding en rondt hij deze naar verwachting binnenkort af.