re-integratie maatwerk

Iemand met een WIA-uitkering die volledig is afgekeurd, wil toch re-integreren. Kan het UWV helpen?

Situatieschets

Een sociaal werker heeft contact met een vrouw van rond de 50 met een WIA-uitkering. Door een mislukte operatie is haar arm verlamd. Omdat ze volledig is afgekeurd voor werk heeft ze geen contactpersoon bij uitkeringsinstantie UWV. Ondanks de handicap aan haar arm kan en wil de vrouw weer werken. Maar in de vijf jaar sinds de afkeuring, lukt het haar niet om in contact te komen met iemand die haar meer kan vertellen over de mogelijke gevolgen van werk op haar uitkering. Als de vrouw op enig moment vrijwilligerswerk wil doen bij een maatschappelijke organisatie wordt haar dat verboden. De reden hiervan is dat er zou sprake kunnen zijn van verdringing op de arbeidsmarkt.

Tientallen telefoongesprekken naar het UWV hebben niets uitgehaald. Medewerkers blijken niet in staat of bereid om de vrouw te informeren over haar rechten en plichten. Ze vertelt dat sommige medewerkers zich hardop afvragen waarom zij überhaupt weer wil werken als ze afgekeurd is. Op eigen initiatief solliciteert de vrouw dan maar op een baan. Als ze de baan krijgt aangeboden, wijst ze deze af omdat het nog altijd onduidelijk is of zij kan terugvallen op haar uitkering als het werk niet geschikt blijkt te zijn.

rol van de professional

De sociaal werker zoekt in haar netwerk naar mensen die goede contacten hebben bij het UWV. Via via vindt ze zo een externe relatiemanager die ‘tussen de afdelingen werkt’. Deze medewerker adviseert zowel de sociaal werker als de UWV-contactpersoon. Hierdoor heeft de vrouw een contactpersoon toegewezen gekregen.

Maatwerk

Van de nieuwe contactpersoon bij UWV krijgt de vrouw een toezegging dat ze werkervaring mag opdoen met behoud van uitkering. Ze wordt doorverwezen naar een re-integratiebureau dat haar actief ondersteunt in het vinden van werk. Normaal wordt dit traject niet aangeboden aan mensen die volledig zijn afgekeurd. Op dit moment werkt de vrouw als onbetaalde kracht om ervaring op te doen en haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Informatie over wet- en regelgeving

WIA
Werken en een WIA uitkering