bureaucratie bijzondere bijstand

Als vooraf vaststaat dat een GKA-aanvraag wordt afgewezen, waarom kan bijzondere bijstand dan niet direct aangevraagd worden?

Situatieschets

Een jonge vrouw is bezig met een verhuizing en wordt geholpen door een persoonlijk begeleider. Door hoge schulden heeft ze geen geld voor het inrichten van haar woning. Hierdoor staat ook al vooraf vast dat ze niet in aanmerking komt voor een persoonlijke lening van de GKA (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam). Een mogelijkheid is om bijzondere bijstand aan te vragen, maar om hiervoor in aanmerking te komen moet er een schriftelijke afwijzing van de GKA zijn. Ze moet daarom toch eerst een aanvraag doen voor de GKA-lening. Deze procedure kost onnodig veel tijd.

rol van de professional

Er wordt bij het aanvragen van bijzondere bijstand geen rekening gehouden met individuele situaties. Vanuit de wens om procedures te verbeteren, kaart de persoonlijk begeleider deze bureaucratische en trage gang van zaken aan bij de inkomensconsulent.

Maatwerk

Nadat de persoonlijk begeleider zich beklaagt over de trage procedure, wijst de inkomensconsulent de bijzondere bijstand toch alvast toe. Wel moet de vrouw de schriftelijke afwijzing van de GKA inleveren zodra deze binnen is.

Informatie over wet- en regelgeving

GKA-Lening