netwerken voor re-integratie

Klantmanager is moeilijk te bereiken: hoe los ik dit op?

Situatieschets

Een begeleider werkt samen met man die acht jaar in Nederland woont en vrijwilligerswerk doet. De man is handig en heeft ervaring als lasser. Hij wil graag betaald aan het werk maar heeft door een taalachterstand ondersteuning nodig van de afdeling WPI. Omdat hij in zijn land van herkomst gehoorschade heeft opgelopen, kostte het hem veel moeite om zijn inburgeringsexamen te halen. De begeleider van het vrijwilligersproject probeert contact op te nemen met de klantmanager van de man om te kijken of hij een stap kan zetten. Door het wisselen van klantmanagers bij WPI blijkt echter dat er informatie verloren is gegaan en actie uitgebleven is.

Rol van de professional

Omdat de begeleider van de man geen contact kan krijgen met de klantmanager, kijkt hij verder in zijn netwerk. Een van zijn collega’s wijst hem op een klantmanager die mogelijk als ingang kan dienen en treedt op als intermediair. Op deze manier vindt de begeleider een nieuwe klantmanager waarna de re-integratie weer op gang komt. Inmiddels heeft hij een cursus gedaan om zijn Nederlands te verbeteren en heeft hij een fulltime betaalde baan binnen zijn vakgebied.

Informatie over wet- en regelgeving

Inburgeringsexamen