ontwikkelingen in de verzorgingsstaat

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de gedachte van waaruit je nu werkt. Toch was dit idee heel lang anders.

Van standaard recht op zorg…

Iedereen heeft recht op zorg, en omdat iedereen gelijk is, moet deze zorg ook gelijk zijn. Dit idee is lang het uitgangspunt geweest voor zorg en ondersteuning. Om uitvoering te kunnen geven aan dit idee, werd Nederland als verzorgingsstaat ingericht. De staat vormde voor een onvoorwaardelijk vangnet van sociale voorzieningen en diensten voor iedereen die dit nodig had. Maar in de afgelopen tien jaar is de gedachte hierover veranderd.

…naar nieuw beleid en maatwerk

Tegenwoordig ontvangen mensen niet meer automatisch dezelfde zorg, maar krijgen ze de ondersteuning die bij hen past. De staat is niet meer een onvoorwaardelijk vangnet, maar stimuleert eigen verantwoordelijkheid en regie.

De achterliggende gedachte is dat iedereen zo veel mogelijk mee moet kunnen doen in de samenleving. Van de Nederlander wordt verwacht dat die niet gelijk bij de gemeente of overheid aanklopt voor hulp, maar eerst om zich heen kijkt: kan mijn eigen netwerk helpen, en zijn er andere particuliere diensten mogelijk?

Maatwerk: meer vrijheid, minder zeker

Zorgen dat mensen naar mogelijkheden kunnen participeren in de samenleving; dat betekent een omslag in het beroep van participatieprofessional: waar eerst gelijke behandeling van klanten centraal stond, is nu de persoonsgerichte aanpak leidend. Maatwerk dus.

Doordat je samen met iemand op zoek gaat naar de best passende mogelijkheden, heb jij als vakmens bewegingsruimte nodig. Je wilt iemand leren kennen en vanuit de relatie de best passende ondersteuning bieden. Je kijkt in de praktijk niet meer alleen naar gelijke regelgeving, maar ook naar de individuele wensen. Daarbij betrek je inzichten en expertises van collega’s. Maar mag het wel, wat je bedacht hebt? Is dat wel gebruikelijk in de organisatie?

Deze online participatiegids staat vol praktijkvoorbeelden en tools. Ze bieden inspiratie en informatie over de ruimte in het beleid waarbinnen (en soms waarbuiten) je kunt handelen.