methodiek lerende praktijk

Samen met professionals van andere organisaties casussen aanpakken en zo tot een vernieuwd inzicht komen. Daar draait het om bij de methodiek lerende praktijk.

Geïnteresseerd? Meld je aan voor een werksessie

inzicht door samen

Het belang van samen werken komt duidelijk naar voren bij de methodiek lerende praktijk: in werksessies kom je samen met collega’s uit andere organisaties tot interessante nieuwe inzichten. Tijdens deze werksessies wordt er namelijk een stapje terug gedaan: in plaats van gelijk het beleid en de regels erbij te pakken, wordt de casus op een beschouwende manier bekeken. Waar loop je tegen aan, en waar ben je onzeker over bij deze casus? Wanneer je deze onzekerheden erkent, wordt de rol van de andere professionals gelijk duidelijk. Zij kunnen ervaringen en kennis delen, zodat blokkades doorbroken kunnen worden en jullie samen tot een nieuw inzicht over de casus komen. Andersom schijn jij ook jouw licht en expertise over hun casussen. Zo creëer je samen tijdens de werksessie. Een voorbeeld: https://www.movisie.nl/publicatie/wat-zijn-lerende-praktijken dit noemt, een ‘community of practice’ : samen leren in de praktijk.

onzeker weten en durven

Om deze methode met beide handen aan te kunnen pakken, moet je je soms buiten je comfortzone bewegen. Zo voelen veel professionals de druk om altijd overal expert in te zijn, terwijl het herkennen en erkennen van onzekerheid rondom een casus je werk juist heel erg kan helpen. Leer hier meer over dit onzeker weten .

Naast onzeker weten, vraagt de methodiek om het durven inzetten van je netwerk, én het nemen van tijd en ruimte. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. De tools op deze site kunnen je helpen met deze vaardigheden aan de slag te gaan.

dieper in de methode duiken?

Ben je geënthousiasmeerd en wil je dieper in de methode duiken? Movisie legt hier de verschillende typen van lerende praktijk in detail uit.
En het online magazine trots-op-je-vak filosofeert verder over het aanleren van een lerende praktijk.

werksessies bijwonen

Geen tijd om zelf een sessie te organiseren? Geen nood, er worden door stichting de Omslag al werksessies met deze methodiek georganiseerd. Kijk hier voor de eerstvolgende sessie