ontwikkelingen rond het vak

Als het uitgangspunt van je vak volledig verandert, wat doet dit dan met jouw invulling van het beroep? De laatste jaren is de focus in de zorg verschoven van zorgen voor, naar zorgen dat. En daarmee is jouw rol als participatieprofessional ook veranderd. Maar wat betekent dit precies?

Van gelijke naar persoonlijke benadering

Voorheen werd er van je gevraagd om je in het werk zo veel mogelijk vast te houden aan de gelijke behandeling van klanten. Deze gelijke behandeling had als effect dat er duidelijke kaders waren en er weinig speling was binnen jouw werkzaamheden.

Tegenwoordig wordt er juist verwacht dat je persoonsafhankelijke ondersteuning biedt. In het online magazine ‘Sociale Vraagstukken’ noemt sociologe Pauline Meurs deze verandering: Van ‘ieder het gelijke’ naar ‘ieder het zijne’ geven.

Deze nieuwe insteek geeft veel professionele ruimte. Je mag zoeken naar een persoonsgerichte oplossing die jou als vakmens de kans geeft om aan te sluiten bij wat degene die je ondersteunt wil en kan. Werk op maat leveren, maatwerk, is waar het nu om draait.

Jouw invulling telt

Met maatwerk zijn de kaders losser, en invulling van het vak minder duidelijk dan voorheen. De oplossingen die je bijvoorbeeld met iemand bedenkt zijn namelijk een stuk minder afhankelijk van vooraf bepaalde richtlijnen. Wie jij bent en hoe je jouw functie opvat, is steeds meer bepalend bij de ondersteuning van klanten.

Als professional geef je een bepaalde invulling aan het beroep, soms zonder dat je hier bewust van bent. De nieuwe focus op maatwerk vraagt echter wel om deze bewustwording en aandachtigheid. Het is belangrijk om te weten wat jouw sterke en zwakke punten zijn en hoe jij jouw functie ziet binnen de context van jouw organisatie. Dit zorgt er (hopelijk) voor dat je het werk als ondersteuner zo persoons- en kwaliteitsgericht mogelijk kan uitvoeren.

De participatiegids voor professionals kan helpen met het in kaart brengen van jouw persoonlijke invulling en manier van werken. Ook biedt het inspiratie om jouw eigen overtuigingen en rol eens onder de loep te nemen.