Inloop en de sociale basis

Wmo inloop is een specialisme en heeft een belangrijke functie in de buurt. Hoe we dit organiseren met elkaar is onderwerp van gesprek.

visie op inloop en sociale basis

Over de functie en waarde van inloop en kansen voor vernieuwing. En natuurlijk ook zorgen kritische vragen over risico’s van mogelijke transitie van inloop naar de sociale basis.

lees meer

visie document inloop

download