veelgestelde vragen

Hoe ziet het er in de dagelijkse praktijk uit? Soms loop je tegen iets aan of wil je iets vragen. Hier vind je vast antwoorden op veelgestelde vragen.

We beantwoorden de volgende vragen over dagbesteding:

 • Waar kan ik de e-learning over dagbesteding vinden?
 • Welke categorieën dagbesteding bestaan er en wat houden ze in?
 • Hoe weet ik welk type dagbesteding het beste past?
 • Waar kan ik het aanbod aan dagbesteding vinden?
 • Waar vind ik de gecontracteerde dagbestedingsaanbieders?
 • Waar vind ik het aanbod van Wmo dagbesteding in Amsterdam?
 • Gebruik ik dagbestedingsaanbod in de wijk of stedelijk dagbestedingsaanbod?
 • Hoe zit het met vervoer van en naar een dagbestedingslocatie?
 • Mag een Amsterdammer nog wisselen als de gekozen dagbesteding toch ‘niet goed past’?

lees meer

We beantwoorden de volgende vragen:

 • Hoe weet je waarmee een Amsterdammer het beste geholpen is: met een plek bij een organisatie in de sociale basis of bij een dagbestedingsorganisatie?
 • Mag een Amsterdammer dagbesteding en een plek in de sociale basis combineren?
 • Wat is het verschil tussen ‘meedoen’ in de sociale basis en ‘meedoen’ in dagbesteding?

lees meer

We beantwoorden de volgende vragen rondom aanmelding en contact:

 • Hoe wordt de Amsterdammer aangemeld voor dagbesteding?
 • Wat zijn de contactmomenten tussen een (beoogde) dagbestedingsaanbieder en buurtteammedewerker?
 • Wat als het contact eventueel hapert?

lees meer

We geven antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ziet het werkproces eruit rondom de toegang tot dagbesteding?
 • Waar vind ik meer informatie betreft de stand van zaken en bij wie kan ik terecht met specifieke vragen?

lees meer

We beantwoorden de volgende vragen over RIS:

 • Wie kan er in RIS kijken en werken in het ondersteunings/zorgplan van de Amsterdammer?
 • Wie is ‘eigenaar’ van het dossier en wie kan het nog meer inzien?
 • Waar kan ik terecht als ik technische vragen heb over RIS?
 • Zijn er voor de overdracht van regie via RIS nog formulieren nodig?
 • Hoe wordt gezorgd dat een ondersteunings/zorgplan geëvalueerd en verlengd wordt?

lees meer

We beantwoorden de volgende vragen:

 • Kan een Amsterdammer al starten bij een dagbestedingsaanbieder ook al is er nog geen ondersteuningsplan of nog geen toegang verleend?
 • Hoe lang moet je als dagbestedingsaanbieder wachten na je aanmelding van een nieuwe deelnemer bij het buurtteam?
 • Hoe lang moet een buurtteammedewerker wachten na een aanmelding van een nieuwe deelnemer bij een dagbestedingsaanbieder?

lees meer

We beantwoorden hieronder de volgende vragen rondom financiering:

 • Mag een Amsterdammer dagbesteding combineren met een uitkering?
 • Wat is het verschil tussen WMO-dagbesteding en vormen die door een Pgb of WLZ gefinancierd worden?
 • Zijn er combinaties van WMO en/of Pgb e/ofn WLZ mogelijk?

lees meer

 • Wat wordt er georganiseerd om het netwerk te versterken?

Met 35 Buurtteams en 25 hoofdaanbieders met elk vaak meerdere locaties en onderaannemers is een goed stedelijk en lokaal netwerk cruciaal.

Om het netwerken te stroomlijnen organiseren buurtteamorganisaties per (cluster van) stadsdelen netwerkbijeenkomsten. Dagbestedingsaanbieders worden hiervoor uitgenodigd.

Een lijst met dagbestedingsaanbieders met hun contactgegevens voor buurtteammedewerkers staat op BUUT, en een overzicht vind je ook hier.

 • Mag een buurtteammedewerker inhoudelijke info over een Amsterdammer delen met een dagbestedingsaanbieder en omgekeerd?

De buurtteammedewerker mag alleen met derden inhoudelijk overleggen als dat met de Amsterdammer is afgesproken. Is dat niet afgesproken dan mag het in principe niet, tenzij veiligheid in het geding is.

Als de buurtteammedewerker inhoudelijke informatie deelt met de Dagbestedingsaanbieder, mag de dagbestedingsaanbieder ervan uitgaan dat dit met instemming van de Amsterdammer gebeurt. Andersom is dit ook zo.

Heb je nog steeds een vraag die niet beantwoord is, stel deze dan aan ons!

lees meer