scenariodenken

Als je iemand met ingewikkelde problematiek wilt ondersteunen om een belangrijke participatiestap te zetten, zou je soms ook graag in de toekomst willen kijken. Dat kan niet. Wel kun je gebruik maken van de denktool “scenariodenken”.

We starten met twee voorbeelden:

  • “Ik adviseer hem nu wel om deze baan te accepteren, maar wat als hij toch weer gaat blowen?”
  • “Wat wanneer zij het werk toch te zwaar vindt? Of wanneer haar schulden niet kunnen worden gesaneerd?”

Als je van tevoren zou weten wat het antwoord was op dergelijke vragen, zou je misschien beter kunnen adviseren. Helaas kan zelfs de beste professional niet in de toekomst kijken. Wel kun je gebruik maken van de denktool scenariodenken om de geest even los te maken.

Het doel van scenario denken is om je alert maken en je alvast voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen. Als het scenario zich dan daadwerkelijk voordoet kan je sneller reageren en handelen.

Het werkt als volgt

Scenariodenken werkt volgens het volgende schema:

Bedenk voor iemand wat de twee grootste onzekerheden zijn die van grote invloed zijn op zijn of haar leven, waar hij/zij geen directe invloed op heeft.

Bijvoorbeeld:

  • a) iemand verliest zijn/haar uitkering
  • b) iemand wordt uit zijn/haar huis gezet

Het schema zou er dan als volgt uitzien:

Je hebt dan 4 mogelijke opties.
In de praktijk blijken er vaak 1 of 2 niet erg reëel te zijn. Schrap die uit het schema en neem de 2 meest reële mogelijkheden eruit.

Bedenk voor die twee situaties wat het gevolg is als iemand de beoogde participatiestap daadwerkelijk zet.

Wat kun je verwachten dat er dan gaat gebeuren? Dit kun je vervolgens ook met degene bespreken om te horen hoe hij of zij dit ziet en ervaart. Het geeft een nieuwe kijk op hoe groot de kans op succes van een stap kan zijn. Kortom lucht in het nadenken over wat de kansen en mogelijkheden zijn.

Praktijkvoorbeeld

Een vrouw geeft aan begeleiding nodig te hebben bij het vinden en behouden van een betaalde baan. De trajectbegeleider neemt contact op met het team ‘Werken naar Loonwaarde’ van Werk & Re-integratie van de gemeente. Het team kan haar niet kan helpen omdat er geen duidelijk omschreven beperking is. De trajectbegeleider neemt de mogelijke scenario’s door en komt bij begeleid werken als beste oplossing uit. De manager van het team staat daarvoor open en concludeert dat de klant toch door het team “Werken naar Loonwaarde’ kan worden begeleid.

Voor de volledige casus en gelijksoortige voorbeelden, klik hier.

Het denken in scenario’s geeft inzicht in mogelijkheden en gevolgen en helpt je niet blind te staren op één oplossing.