omgekeerde toets

Kijk bij een casus niet gelijk naar de wet, maar eerst naar het doel dat je wil bereiken. Dat is wat de methode omgekeerde toets je mee wil geven.

maatwerk en tegenstrijdige wetten

De afgelopen jaren is in het teken van participatie veel nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld. Dit bekent in de praktijk dat bepaalde wetten die participatie willen bevorderen soms nog niet helemaal passend zijn. Voor specifieke situaties zitten de kaders van deze wetten maatwerk juist in de weg. De Omgekeerde toets helpt je om met dit probleem om te gaan.

doel en kernwaardes

De omgekeerde toets is door kennisorganisatie Stimulansz vanuit de praktijk ontwikkeld. Ze gaan uit van het idee dat je als professional eerst naar het doel kijkt en daarna niet zozeer naar de specifieke regels en kaders van de wet, maar naar de kernwaarden.

Aan de hand van het doel en deze kernwaarden onderzoek je de meest passende participatiestap. Pas als je deze mogelijkheden duidelijk hebt, kijk je hoe je deze stap kunt verantwoorden en of deze beslissing binnen de wettelijke randvoorwaarden gepast kan worden. Zo kun je geïnformeerd en zorgvuldig maatwerk leveren.

omgaan met regels en ruimte

De gemeente Amsterdam, afdeling WPI heeft inmiddels al gewerkt met deze methode en medewerkers getraind om het zelf verder te brengen en toe te passen.

De methodiek omgekeerde toets vraagt om inzicht in de vrije bewegingsruimte die je als participatieprofessional hebt. Wat zijn de grenzen van deze ruimte, en hoe ga jij überhaupt met regels om? De tools pak je ruimte en hoe ga jij met regels om? kunnen inzicht geven.

Meer lezen? Kijk op de site van Stimulansz voor meer info over deze methodiek.