omgekeerde toets

Kijk bij een casus niet gelijk naar de wet, maar eerst naar het doel dat je wil bereiken. Dat is wat de methodiek de ‘omgekeerde toets’ je mee wil geven.

maatwerk en tegenstrijdige wetten

De afgelopen jaren is er in het teken van participatie veel nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld. Dit bekent in de praktijk dat sommige wetten soms nog niet helemaal ‘passend’ zijn: de kaders van wetten die participatie willen bevorderen zitten soms juist maatwerk voor specifieke casussen in de weg. De omgekeerde toets helpt je met dit probleem om te gaan.

De methodiek is vanuit de praktijk ontwikkeld door kennisorganisatie Stimulansz. Ze gaan uit van het idee dat je als professional allereerst naar het doel van jouw casus te kijken en daarna naar de kernwaardes van de wet, in plaats van de specifieke regels en kaders. Aan de hand van dit doel en deze waardes onderzoek je de meest passende participatiestap. Pas als je deze mogelijkheden duidelijk hebt, kijk je hoe je deze stap ethisch kan verantwoorden en of deze beslissing binnen de wettelijke randvoorwaarden gepast kan worden. Zo kan je geïnformeerd en zorgvuldig maatwerk leveren (Stimulansz).

in de methodiek duiken?

Zin gekregen om met de omgekeerde toets aan de slag te gaan? Kijk hier. voor meer uitleg en achtergrond informatie over deze methodiek!

omgaan met regels en ruimte

Deze methodiek vraagt om inzicht in de vrije bewegingsruimte die jij als participatieprofessional hebt. Wat zijn de grenzen van deze ruimte, en hoe ga jij überhaupt met regels om? De tools discretionaire ruimte en hoe ga jij met regels om? kunnen je hier meer inzichten in geven.