ander perspectief nemen

Soms krijg je te maken met ingewikkelde casussen waarbij je niet zo snel weet hoe je diegene kan helpen. Daarnaast heb je ongetwijfeld weleens te maken gehad met tegenslagen of dingen die fout gaan tijdens een casus. Veel mensen hebben dan de neiging om zich blind te staren op de onoplosbaar lijkende problematiek, in plaats van te focussen op andere mogelijkheden of dingen die wel goed gaan. Onderstaande informatie kan je helpen om van probleem naar perspectief te gaan en zo werk op maat te kunnen leveren.

scenario denken

Als een casus vast lijkt te lopen door ingewikkelde problematiek is het goed om alle mogelijke scenario’s af te gaan, desondanks dat alle casussen niet even voor de hand liggend lijken. Hoe dit precies werkt, zie [tool scenario denken]. Een belangrijke voorwaarde hierbij is om vertrouwen in de klant voorop te zetten. Op deze manier kan je met een meest open blik naar de casus kijken. Wanneer je een bepaald scenario of een bepaalde stap kiest, is het belangrijk om je beweegredenen met de klant te delen en waar mogelijk te overleggen, zodat het voor hem of haar ook duidelijk is hoe je tot deze beslissing gekomen bent.

[multidisciplinair overleg] werk samen met andere organisaties

Een klein expert onderzoek heeft uitgewezen dat sparren met directe collega’s over problematiek niet altijd helpt. Doordat collega’s problematiek vaak herkennen en ook gewend zoals jij te denken, kan het zijn dat de barricade niet doorbroken wordt. Deze vicieuze cirkel kan je doorbreken door de casus voor te leggen bij je eigen leidinggevende of professionals van andere organisaties, die er misschien met net een andere hoek tegen aankijken. Dit multidisciplinaire overleg kan zo helpen nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen. Bij het samenwerken met andere organisaties, kan een gevoel van concurrentie of te kort aan tijd in de weg zitten. Het is hierbij belangrijk het gezamenlijke doel in ogen te houden. Daarnaast is wederkerigheid van belang: als iemand van een andere organisatie jou helpt, dan is het belangrijk om wanneer nodig is deze professional ook tegemoet te komen. Hierbij helpt het om van tevoren duidelijk te zijn over de mogelijkheden die je wel en niet voor een collega kan bieden. Lees hier meer over het inzetten van je netwerk.

[overtuiging] jouw expertise

Om een oplossing rondom een casus voor te stellen die misschien wat gewaagder of minder voor de hand liggend is, is het belangrijk om overtuigd te zijn van jouw eigen kwaliteiten als professional. In contact met andere organisaties of met jouw leidinggevende, is het belangrijk om jouw inzichten en expertise goed te onderbouwen, zodat ook zij in inzien waarom jouw beslissing tot meer maatwerk kan leiden. Doordat het beroep van participatieprofessional nog niet zo’n duidelijke identiteit heeft voor de buitenwereld, kan je als professional jezelf automatisch onderschatten: ‘onbewust bekwaam’ heet dit. Een eigenschap die jou zelf én maatwerk in de weg kan zitten. Om meer inzicht te krijgen in het beroep ‘participatieprofessional’ kijk hier

omgaan met regels

Met de nieuwe regelgeving en de verschuiving van participatie-ondersteuning van overheids- naar gemeenteniveau heeft ook de participatieprofessional meer ruimte gekregen. Echter betekent dit ook dat het meer van je vraagt om de beste oplossing daadwerkelijk te realiseren. Werk op maat betekent ruimte bieden in de verantwoording van werkzaamheden: creatief uren schrijven, selectief informatie leveren aan de andere partij. Dit betekent echter niet dat er geen regels meer zijn, maar dat jij als professional hier meer je weg in moet vinden. Hoe ga jij met regels om? Kijk hier voor de tool omgaan met regels.

[ hier ook link naar film over regels ]