kaders van je beroep

Door veranderingen in beleid en wet-en-regelgeving is het sociale uitgangspunt verschoven van recht op zorg naar participatie. Hiermee is de focus in het vak van de sociale professional veranderd.

Als participatieprofessional werk je samen met iemand aan participatie. Dat doe je niet alleen, maar samen met anderen (professionals en informeel netwerk) om iemand heen.

Wettelijk kader: maatschappelijke- of arbeidsparticipatie

Participatieprofessionals is een verzamelnaam voor de mensen die werken aan de verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Doel is om mensen in kwetsbare situaties het ondersteunen bij het meedoen aan de samenleving.

Waar je werkt maakt hierbij niet uit, wel krijgt je werk andere accenten. Binnen het participatie-vak kan een onderscheid worden gemaakt tussen professionals die werken voor de gemeente en professionals die werken voor maatschappelijke organisaties.

  • Klantmanagers werken als participatieprofessionals voor de gemeente en focussen zich vooral op werk en inkomen. Het kader voor hun werk is vooral de Participatiewet maar ook de Algemene Bijstandswet en het accent ligt voor een groot deel op arbeidsparticipatie.
  • Trajectbegeleiders, participatiecoaches, woonbegeleiders etcetera zijn professionals die bij maatschappelijke organisaties werken. Zij werken ondersteunend aan participatie vanuit zorg of welzijnsperspectief. Het accent van het werk ligt vooral op het ondersteunen van de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen.

Bruggen bouwen tussen professionals

Hoewel er een overlap is met beroepen binnen de gezondheidszorg, heb je als participatieprofessional een onderscheidende expertise die van belang is; namelijk het ondersteunen van mensen naar participatie in de samenleving. Het is daarom de kunst om tussen beide beroepen een balans in te vinden en samen te werken. Als participatieprofessional is het aan jou de taak om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en om proactief en effectief verbinding te leggen met de gezondheidszorg.

Door samen te werken ontstaat meer inzicht in de expertises, kennis en vaardigheden van andere participatie- en zorgprofessionals en kun je deze (gezamenlijk) inzetten. Met korte lijntjes kan je als regisseur optreden en de juiste steun rondom iemand verzamelen. Op deze manier ontstaat een integraal en klantgericht zorgnetwerk.

Zijn er grenzen aan het vak?

De insteek van het vak van participatieprofessional geeft veel ruimte voor een eigen professionele invulling. Instituten zoals Movisie roepen jou als vakmens op om deze ruimte in te nemen. Natuurlijk zijn er ook grenzen. De focus op participatie moet bijvoorbeeld niet ten koste gaan van het welzijn van de persoon zelf of van anderen. Denk aan situaties waarin drang of dwang om iets te gaan doen aan de orde is, ongeacht de talenten of wensen van degene waar het om gaat.

Erkenning van je expertise

Hoewel professionals moeten samenwerken en er grenzen zijn aan het wat je kunt doen, is het ook belangrijk om de expertise van participatieprofessionals te erkennen. Vooral nu de rol van participatieprofessional van grotere betekenis is. Houd er rekening mee dat er nog veel mensen zijn die niet precies weten wat de rol van participatieprofessional inhoudt.

Deze website is bedoeld om jezelf als professional goed te kennen. Het biedt een leidraad om je grenzen te verkennen en je expertise goed in te zetten. Informatie, praktijkvoorbeelden en tools helpen je hierbij op weg. Meer lezen over de kaders van het beroep? Kijk onder meer over de professional.