Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden, aanmelden is niet meer mogelijk.

« vorige paginaweek van de participatie

beslissen en juist handelen

Soms twijfel je over wat ‘juist’ is. In deze ‘masterclass’ verkennen we een gespreksmethode die kan helpen en de achterliggende filosofie. Dat doen we in gesprek met Suzanne Metselaar van Amsterdam UMC en Danielle van Bennekom, projectleider palliatieve zorg.

Als beroepskracht of vrijwilliger heb je soms te maken met situaties waarin je twijfelt over wat het juiste is om te doen. Of je verschilt hierover van mening met elkaar. Deze situaties kunnen een emotionele belasting veroorzaken. Om je te ondersteunen bij lastige situaties is samen met experts uit de praktijk en onderwijs een instrument ontwikkeld: de zogenaamde CURA gespreksmethode.

De methode kan je helpen in de omgang met wat een ‘lastige situatie’ of ‘moreel dilemma’ met je doet. Je leert je te verplaatsen in andere betrokkenen en zo verbreed je je blik op de situatie en hoe je met de situatie kunt omgaan.
-
Tijdens de workshop is de CURA methode behandeld. Deze is hier te lezen.